Која е разликата меѓу психолог, психијатар и психотерапевт?

Зборот „психо„  сите многу не плаши. Меѓутоа, во професијата на психотерапевтот, па дури и психијатрите, не постои ништо страшно. Ќе ви кажеме како да правите разлика меѓу нив и како секој од нив може да помогне.

Лекарите кои работат со нашата „душа и психа„, најлесно е да се поделат во три категории: психолог, психотерапевт и психијатар. Ако имате проблем кој не може да го решите, добро е да знаете на кој лекар да се обратите и затоа треба да ги разликувате овие професии.

Психолог

Психолозите себеси се нарекуваат, меѓу другото, психотерапевти, но психологот не е лекар, тој има либерално образование и не е ја положил Хипократовата заклетва. Психологот може да работи во компании, во училишта, или во семејни советувалишта. Психологот може да ни помогне со совети, при решавање на одредени проблеми, но не може да спроведува долгорочна психотерапија или да препишува лекови.

Психотерапевт

Психотерапевтот или психоаналичарот работи на проблемите со помош на методот психоанализа. Се стекнува со медицинско образование и може да препишува лекови. Но, негова главна специјализација е психоанализа – длабоки проучувања на човековите проблеми низ врска со неговите несвесно.

Психијатар

Психотерапевтот и психијатарот добиваат исто основно образование, но во одреден период терапевтот се определува за анализа, а психијатарот за хемиските врски во мозокот. Заради тоа, психијатарот често не врши анализа како психотерапевтот, туку препишува поддршка на лековите кои помагаат во третманот на депресијата причинета од губење на работата, развод, смрт на сакана личност… По медицинската поддршка, психијатарот најверојатно ќе го прати клиентот кај психотерапевт.