Колкави се шансите да преживеете ако се заразите со КОВИД-19?

Коронавирусот SARS-CoV-2 е посмртоносен за лицата над 75 години, па дури и да се здрави, во споредба со помладите дури и да се болни.

Колкава шанса имате да преживеете ако се заразите со новиот коронавирус? Сега одговор на ова прашање може да добиете за добиете за само два часа со 90 процентна сигурност, тврдат Универзитетот во Фиренца, Универзитетската болница во Кареџи и болница во Брескија. На примерок од 516 пациенти заразени со новиот коронавирус кој во споменатите две болници се лекувале помеѓу 22. март и 10. април, лекарите составиле алгоритам кој го дава одговорот на почетното прашање. Резултатите од нивното истражување се објавени во BMJ-Open.

Целта на истражувањето била да во што покус период од влегувањето во Итна помош се постави објективна прогноза која ќе помогне во тријажата на болните, а најпрво ќе одговори на прашањето: на која терапија треба веднаш да се стават за да имаат поголеми шанси за преживување? Но, истовремено и да помогне да не се полнат капацитетите на одделите за интензивна нега и респираторите кои би можеле да бидат пресудни за преживување на други пациенти. Како најкус рок поставени се два часа, а тоа значело дека треба да се открие: кои се податоците од анамнезата и кои важни тестови треба да се направат во тој зададен, оскуден рок?

ВАРИЈАБИЛИ

А, потоа, на таа основа да се одлучи: кој да се испрати на оддел за помала нега (или домашна нега), кој на нега од среден ранг (вклучувајќи неинвазивни системи за вентилирање на белите дробови), а кој на интензивна нега (реанимација, како и респиратор)?

Применетата шема зема предвид шест варијабили. Тоа се: возраст на пациентот (поделена во три групи: 18-62, 63-74, 75+), број на хронични заболувања, фреквенција на вдишување (број на вдишувања во минута), Хоровиц индекс на оксигенација (показател кој укажува на односот на парцијалниот притисок на кислородот во артериската крв), количина на креатинин (колку е повисока толку бубрезите полошо функционираат), како и бројот на тромбоцити ( заради проценка на евентуалното згрутчување во крвните садови, една од најопасните компликации на КОВИД-19).

Целта на истражувањето била да во што покус период од влегувањето во Итна помош се постави објективна прогноза која ќе помогне во тријажата на болните.

Николо Маркиони, професор на Универзитетот во Фиренца вели дека предвид биле земени уште некои показатели, но биле отфрлени. На пример, тропонин – кој покажува оштетување на срцевиот мускул, но неговата вредност брзо се менува, или мерење на воспалителните цитокини кое е релевантно, но за тоа се потребни повеќе од два часа. А, целта била “брзо и прецизно да се утврдат клиничките параметри заради сфаќање на нивото на ризикот кај пациентот кој веќе е во итна помош“, објаснува Маркиони.

ВОЗРАСТ

Од сите тие параметри, како што покажало истражувањето, најкритична возраст е: пациенти со над 75 години имаат осум пати поголема шанса да завршат до смртен исход. Истражувачите велат дека ова и претходно било познато, но тие сепак уведеле дека дури и да се здрави, лицата од оваа возрасна група се позагрозени и од болни и оние со прекумерна телесна тежина, но млади. Од тие причини, во студијата се тврди дека најважно е да се штити возрасното население со мерки на физичко растојание и маски, а дури и во рамките на семејството.