Колку дена во низа треба да мерите притисок за да се дијагностицира хипертензија?

Кај лицата за кои постои сомневање дека имаат висок крвен притисок или хипертензија, обично се потребни неколку дополнителни проверки на висината на крвниот притисок за да се утврди дали станува збор за оваа здравствена состојба.

Вообичаената посета на лекарската ординација обично резултира со мерење на крвниот притисок. Кај лицата за кои постои сомневање дека имаат висок крвен притисок или хипертензија, обично се потребни неколку дополнителни проверки на висината на крвниот притисок за да се утврди дали станува збор за оваа здравствена состојба. Но, се наметнува прашањето колку дена во континуитет е потребно да се контролира вредноста на крвниот притисок за да се дијагностицира хипертензијата.

Според резултатите на најновата студија, доволни се само три дена за поставување на дијагноза на хипертензија, доколку крвниот притисок се мери еднаш наутро и еднаш навечер.

Според новите насоки на Американската асоцијација за срце и Американскиот колеџ за кардиологија, за сите лица кои имаат крвен притисок 130/80 mmHg се смета дека имаат хипертензија. Според претходните насоки, граничните вредности беа поголеми – 140/90 mmHg.

Сепак, некои стручњаци предупредуваат дека овие резултати треба да се земат со внимание, бидејќи крвниот притисок варира зависно од тоа кога и како се мери. Исто така, се заборава дека на пациентите им треба период на одмор пред мерење на крвниот притисок, како и соодветна големина на манжетната на апаратот.