Колоноскопијата значително ја намалува смртноста од рак на дебелото црево

Девет од десет случаи на рак на дебелото црево се јавуваат кај луѓе на возраст од 60 и повеќе години

Колоноскопијата може значително да ја намали инциденцата на рак на дебелото црево и специфичната смртност поврзана со овој рак, покажува новата студија. Од резултатите е забележано дека колоноскопијата била поврзана со 61 % намалување на смртноста од рак на дебелото црево.

Овие наоди ја оправдуваат употребата на колоноскопија и скрининг за рак на дебелото црево во смисла на намалување на смртноста од рак на дебелото црево и подобрувањето на резултатите од лекување на ракот на дебелото црево.

Инаку, се уште не е јасно дали колоноскопијата е посоодветна за скрининг на рак на дебелото црево отколку фекалниот имунохемиски тест.

Треба да се напомене дека 9 од 10 случаи на рак на дебелото црево се јавуваат кај луѓе на возраст од 60 и повеќе години. Исто така, консумирањето на црвено и преработено месо и нискиот внес на влакна го зголемуваат ризикот од рак на дебелото црево, како и прекумерната тежина, пишува „Annals of Internal Medicine“.