Контрацептивните таблети го зголемуваат ризикот од развој на дијабетес после менопаузата

Преваленцата на дијабетесот покажала тренд на пораст од 0,5 проценти по месец на земање орални контрацептиви

Употребата на контрацептивни таблети во младоста, особено ако траела  подолго од шест месеци, ја зголемува преваленцата на инсулинска резистенција и дијабетес во постменупаузата, покажала новата студија.

Претходните студии кои биле спроведени на млади жени не нашле поврзаност помеѓу употребата на орални контрацептиви и развој на дијабетес.

  • Кај жените кои земале орални контрацептиви подолго од 6 месеци, кај 19,4 отсто од нив, дошло до развој на дијабетес во постменопаузата. Додека кај жените кои земале орални контрацептиви помалку од 6 месеци, кај 14,4 отсто од нив дошло до развој на дијабетес по менопаузата.

Преваленцата на дијабетесот покажала тренд на пораст од 0,5 проценти по месец на земање орални контрацептиви.

Овие резултати укажуваат на тоа дека долготрајната употреба на орални контрацептиви во фертилна возраст може да биде потенцијален фактор на ризик за развој на дијабетес по менопаузата, истакнале од American Diabetes Association (ADA).