КОВИД-19: Дали вашата крвна група ве прави поподложни на добивање на коронавирус?

Кинеските научници во новообјавена студија ги поврзале крвните групи со веројатноста од развој на КОВИД-19.

Кај секоја болест, било да станува збор за некоја нов или пак претходно познат причинител, дел од научниците се занимаваат со проучување на превенцијата, како и веројатноста за развој на болеста. Имено, со цел на спроведување на подобри мерки на превенција, секогаш е подобро “да се запознае непријателот“ и да се види кои од луѓето се негова “слаба мета“.

На темел на спроведените истражувања и собрани податоци, целта е да се направи попис на групите кои се најмногу загрозени, но и кои имаат најголема предиспозиција за развој на одредени болести.

Со цел на спроведување на подобри мерки на превенција, секогаш е подобро “да се запознае непријателот“ и да се види кои од луѓето се негова “слаба мета“.

Кога станува збор инфекцијата со новиот коронавирус, постојат неколку ризични групи – од лица со нарушена функција на имуниот систем до повозрасна популација. Но, се уште нема многу податоци кој има поголема предиспозиција за развој на КОВИД-19. На основ на статистичките податоци, во групите чувствителни на вирусот официјално се вбројуваат мажите и повозрасните лица.

Со желба да ги прошират сознанијата за групите со поголема предиспозиција за заразата, кинеските научници објавија нова студија во која поврзуваат два навидум неповрзани параметри – крвната група и чувствителноста на коронавирусот.

Истражувањето го спровеле на 2.173 пациенти со развиен КОВИД-19, во три болници во Вухан и Шенџен.

Постојат четири различни крвни групи: А, Б, АБ и О. Научниците ги ставиле во сооднос просечната застапеност на крвните групи кај здравата популација и крвните групи кај заболените од новиот коронавирус. Тие уведиле дека кај пациентите заболени од КОВИД-19 многу поголема е застапеноста на крвната група А, во однос на здравите луѓе, додека ситуацијата со крвната група О била обратна – процентот на лица со крвна група О кои боледуваат од КОВИД-19 е далеку помал од процентот на здрави лица со крвна група О.

На основ на статистичките податоци, во групите чувствителни на вирусот официјално се вбројуваат мажите и повозрасните лица.

Од добиените резултати научниците изнеле претпоставка дека крвните групи се потенцијален маркер на чувствителност за заболување од коронавирусот при што лицата со крвна група А имаат поголема шанса за развој на инфекција, во споредба со лица чија крвна група е О.

Слични истражувања биле спроведени и во време на епдиемијата на SARS-CoV 2003, кога исто така се покажала зголемена предиспозиција на лицата со крвна група А за развој на болеста. Во тие студии поставена е и теорија за причината за неочекуваните резултати – се смета дека анти-А-противтела (кои ги имаат сите лица освен оние со крвна група А), го отежнуваат врзувањето на вирусот за клетката, и со самото тоа и развојот на инфекцијата.

Извор:  Zhao J et al. Relationship between the ABO Blood Group and the COVID-19 Susceptibility