КОВИД-19 може да предизвика долгорочно губење на мозочното ткиво

Се смета дека со тек на времето, повеќето функции може да се повратат, па симптомите може да исчезнат, но никогаш нема да се поврати мозочното ткиво кое всушност е уништено, како последица на инфекцијата со коронавирусот.

Британско истражување покажало дека инфекцијата со новиот коронавирус SARS-CoV-2  може да предизвика долготрајно губење на мозочното ткиво, што може да има долгорочни последици како губење на осетот за мирис и вкус.

Се смета дека со тек на времето, повеќето функции може да се повратат, па симптомите може да исчезнат, но никогаш нема да се поврати мозочното ткиво кое всушност е уништено, како последица на инфекцијата со коронавирусот.

Треба да се истакне дека со споредба на снимките на мозокот пред и по прележаниот КОВИД-19, пронајдени се значајни ефекти на болеста на мозокот, со губење на сивата маса во делови на мозокот кои се поврзани со осетот за мирис и вкус.

Инаку, губењето на чувството за мирис и вкус е една од карактеристики на КОВИД-19. Истражувањата покажуваат дека оваа загуба може да биде присутна и до 5 месеци откако вирусот прв ќе ги нападне мозочните клетки.