КОВИД-19 ВЛИЈАЕ И НА ОРАЛНОТО ЗДРАВЈЕ: Може ли коронавирусот да ги оштети забите и усната шуплина?

луѓето различно реагираат на вирусот: некои губат мирис, некои имаат висока температура, некои со недели чувствуваат замор, некои пациенти информираат дека интензивно им опаѓа косата или пак им се јавува осип. Новите извештаи сугерираат дека КОВИД-19 може да влијае и на оралното здравје.

Од појавата на КОВИД-19, се сметаше дека болеста примарно влијае на белите дробови на пациентите, но се поголем број истражувања покажуваат дека вирусот SARS-CoV-2 влијае и на други делови на телото.

Освен тоа, луѓето различно реагираат на вирусот: некои губат мирис, некои имаат висока температура, некои со недели чувствуваат замор, некои пациенти информираат дека интензивно им опаѓа косата или пак им се јавува осип. Новите извештаи сугерираат дека КОВИД-19 може да влијае и на оралното здравје.

Одредени пациенти по позитивен тест, известиле дека им ослабеле забите или непцата или дека забите им ја промениле бојата. Кај некои дошло до напукнување на забите или испаѓање. Се уште целосно не е јасна поврзаноста помеѓу коронавирусот и оралното здравје, но некои здравствени стручњаци се сомневаат дека вирусот може директно да ги инфицира крвните садови и да го поремети протокот на крвта во непцата, забите и јазикот, предизвикувајќи болка и пропаѓање.

Стручњаците имаат неколку теории кои би можеле да ја објаснат оваа состојба.

  • ОРАЛНИТЕ НУСПОЈАВИ МОЖЕ ДА БИДАТ ПОВРЗАНИ СО ПРОТОКОТ НА КРВ

Вилијам Ли, ваксуларен биолог се соменва дека влоѓувањето на состојбата на забите кај заболените од КОВИД-19 на крајот може да претставува проблем со протокот на крв. Веќе е познато дека коронавирусот ги инфицира и напаѓа крвните садови, што може да доведе до згрутчувања и запушување на крвотокот.

Ако крвта не може лесно да дојде до органите, може да дојде до оштетувања. Поради тоа, лекарите сведочат за разни компликации во срцето, белите дробови, цревата, мозокот и бубрезите, а кои се последица на коронавирусот. Се покажало дека истото може да биде и со усната шуплина.

 

  • УСТАТА МОЖЕ ДА БИДЕ ПОГОДНО ТЛО ЗА РАЗВОЈ НА ВИРУСОТ

Кога коронавирусот ќе го зарази телото, запушува дел од нашите клетки наречени рецептори ACE2 кои се наоѓаат на разни делови на телото, вклучувајќи ги и белите дробови. Поради тоа и доаѓа до респораторни оштетувања.

“Фактот дека има ACE2 рецептори, значи дека теоретски постои биолошки пат по кој вирусот би можел да има директен ефект на устата“, вели проф. Ерик Кио-Пена

Поради големата преваленција на овие рецептори во устата, усната шуплина би можела да биде одлична средина за репликација на коронавирусот.

“Се уште немаме доволно податоци за да знаеме дали е тоа чисто темпорална поврзаност или каузалност. Накусо, прерано е да се одговори на тоа“, вели Кио-Пена.