КТ-зрачењето го зголемува ризикот од рак на штитната жлезда и леукемија

Изложеноста на рендгенското зрачење во текот на прегледот на компјутеризирана томографија (КТ), е поврзана со поголем ризик од рак на штитната желзда и леукемија, и тоа посебно кај женските пациенти и пациентите помлади од 45 години, укажува нова студија.

Исто така, треба да се спомене дека кај пациентите на возраст од 36 до 45 години, КТ-зрачењето го зголемува ризикот од не-Хочкин лимфом за три пати. Кај повозрасните пациенти, поврзаноста помеѓу КТ и не-Хочкин лимфомот не била видлива.

Се смета дека зголемениот број лица кои се подложени на КТ преглед, станал јавноздравствен проблем.

Резултатите од ова истражување укажуваат дека КТ-зрачењето е поврзано со зголемениот ризик од рак на штитната жлезда и леукемија кај возрасни во сите возрасни групи, и со не-Хочкин лимофомот кај младите возрасни лица. Ризикот од споменатите карциноми е поголем кај пациентите кои веќе имаат кумулативни дози по неколкукратни прегледи.