Лајмска болест – инфекција која може да го зафати секој орган

Иако претходно се сметала за ретка болест, случаеви на лајмска болест се бележат и на нашите подрачја, а во Европа крлежи заразени со бактеријата Borrelia burgdorferi во зголемен број се евидентирани во: Белорусија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Словенија, Белгија, Норвешка, Бугарија, Финска, Унгарија...

Лајмска болест (борелиоза) е инфективна болест предизвикана од бактеријата Borrelia burgdorferi која ја пренесуваат заразени крлежи. Инфекцијата може да доведе до хронично мултисистемско заболување кое може да го зафати секој орган: кожата, срцето, црниот дроб, зглобовите и централниот нервен систем и да доведе до бројни здравствени компликации и негативно да влијае на животот на заболеното лице.

Иако претходно се сметала за ретка болест, случаеви на лајмска болест се бележат и на нашите подрачја, а во Европа крлежи заразени со бактеријата Borrelia burgdorferi во зголемен број се евидентирани во: Белорусија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Словенија, Белгија, Норвешка, Бугарија, Финска, Унгарија…

СИМПТОМИ НА ЛАЈМСКА БОЛЕСТ

Лајмската болест се нарекува “голем имитатор“, со оглед дека нејзините симптоми многу често потсетуваат на симптоми на други болести.

“Лајмска болест денес се нарекува секоја форма на болест предизвикана од споменатите бактерии кои предизвикале хронично оштетување на органот. Најчесто се тоа промени на централниот и периферен нервен систем ( во 10-15% од случаевите) и може да се манифестираат во форма на енцефалитис (воспаление на мозокот), невритис, хроничен хепатитис, хрнични лезии на срцето“, објаснуваат лекарите.

Со оглед дека крлежите во својот развоен стадиум може да бидат многу ситни (големина на зрно на мак), тешко се воочуваат и тоа може да биде една од причините поради која многу луѓе со хронична лајмска болест всушност и не се сеќаваат на убодот од крлежот.  

Пациентите заболени од невроборелиоза, имаат симптоми кои припаѓаат на нервниот систем, а често може да се јави замор, пореметување на дишењето, срцебиење, зголемен крвен притисок, порметување во мокрењето, столицата, а особено чест симптом е трнење во различни делови од телото.

Кај хроничната лајмска болест може да биде оштетено окото, и може да дојде до слабеење на видот и да се јави чувство на гледање како низ мрежа. Во 8-19% од случаевите може да се јават и хронични тегоби со срцето и зглобовите.

Борелиозата, често, особено кај децата и младите луѓе дава т.н. шетачки фацијалис, воспаление на периферните гранки на нервот фацијалис, што се манифестира како спуштена усна или неможност за затворање на окото и набирање на челото, или на едната страна на лицето.

Она што е важно да се нагласи, велат лекарите е дека симптомите на лајмска болест може да бидат поединечни, оскудни, везани за еден орган или пак мултиоргански, а во случај на инфекција не мора сите да се појават. Симптомите како болки може да се појават и да исчезнат, и да мигрираат по целото тело. Покрај физички, симптомите може да бидат и од когнитивна природа, како губење на помнење, концентрација, способност за логичко расудување, но и од психијатриска природа, па може да се јават промени ан расположението, аксиозност, параноја, иритабилност, напади на бес и агресивно однесување.