Лекарите откриле дека еден вкус во устата може да биде знак на КОВИД-19

“За голем број луѓе заболени од вирусни инфекции на горните дишни патишта, искуството на консумирање храна и перципирањето на вкусот често е отапено поради ринитис, носна опструкција или директна вирусна повреда на мирисниот невоепител“, наведуваат лекарите

Во текот на последниве месеци можеме да слушнеме за разни необични и чудни симптоми кои предупредуваат на инфекција со КОВИД-19. Губење на осетот за мирис и вкус спаѓа меѓу најчестите. Трајниот метален вкус е помалку познат симптоми на новиот коронавирус и се нарекува дисгеусија. Инаку, изменетиот осет за вкус може да има широк спектар на причинители кои може да бидат привремени или долготрајни.

Студија објавена во Националата здравствена библиотека на САД, ги истражувала симптомите на КОВИД-19.

“За голем број луѓе заболени од вирусни инфекции на горните дишни патишта, искуството на консумирање храна и перципирањето на вкусот често е отапено поради ринитис, носна опструкција или директна вирусна повреда на мирисниот невоепител“, наведуваат лекарите кои посебно се фокусирале на еден случај кој го презентирале во студијата.

“Жена на возраст од 59 години со Итна помош била донесена во болница на 29 март, оваа година. Неколку дена чувствувала отежнато дишење, замор и губење на апетитот. Околу една недела претходно, пациентката почнала да чувствува намален апетит и незаинтересираност за храна. При јадење на храна во која инаку уживала, чувствувала и метален вкус во устата. Позитивен наод на коронавирус добила на 2 парил 2020“, опишале лекарите.

Националната здравствена служба на Велика Британија истакнува дека металниот вкус може да биде симптом на различни состојби и дека лекувањето зависи од причината.

“Вообичаени причинители се болести на непцата, земање лекови како антибиотици, настинка, инфекција на синусите или други проблеми со дишните патишта“, потенцираат експертите.

Доколку ја забележите оваа нуспојава, посоветувајте се со вашиот лекар што понатаму треба да превземете за евентуално лекување или тестирање.