Лековите за спиење поврзани со поголем ризик од деменција

Околу 50 милиони луѓе во светот живеат со деменција. Алцхајмеровата болест е најчеста причина за деменција и чини околу 60 до 70 проценти од сите деменции.

Честата употреба на лекови за спиење е поврзана со зголемен ризик од деменција кај постарите возрасни лица, укажува ново истражување во кое учествувале 3.068 постари возрасни лица со просечна возраст од 74,1 година.

Се открило дека поврзаноста помеѓу употребата на лекови за спиење и зголемениот ризик од деменција е независна од времетраењето на сонот и  нарушувањата на спиењето, што зборува против употребата на хипнотици кај поединци со висок ризик од когнитивно оштетување.

Инаку, околу 50 милиони луѓе во светот живеат со деменција. Алцхајмеровата болест е најчеста причина за деменција и чини околу 60 до 70 проценти од сите деменции.

Извор: Journal of Alzheimer’s Disease