Леворакоста е наследна! Оксфордска студија открила ген кој предизвикува доминантност на левата рака кај луѓето!

Научниците од Оксфорд прв пат идентификувале генетски разлики кои условуваат леворакост, карактеристика на само 10 отсто од светската популација.

Станува збор за варијанти на гени кои влијаат на разликите во структурата на мозокот, што значи дека левораките луѓе би можеле да имаат поизразени говорни способности од оние кои ја користат исклучиво десната рака, пренесува Би-би-си.

„Резултатите од истражувањето укажале на можноста левораките да имаат подобри говорни способности од деснораките, нешто што би можело да биде докажано во идните истражувања. Меѓутоа, добро е да се има на ум дека овде станува збор за просек и дека тие способности нема да бидат еднакви кај сите левораки луѓе“, рекол Акира Виберг, еден од истражувачите.

Работејќи под покровителство на Советот за медицински истражувања, хуманитарна организација со седиште во Велика Британија, истражувачите проучиле ДНК на 400 000 луѓе, вклучително и 38 332 левораки.

Утврдено е дека на леворакоста влијаат четири изолирани генетски регии, од кои три се поврзани со протеините кои влијаат на структурата и развојот на мозокот, поточно, на протеините кои помагаат во изградбата на цитоскелетот, а тој ја одредува структурата на клетките и начинот на кој тие делуваат во телото. Неговата важност во создавањето „лево-десна асиметрија“ е докажана кај некои животински видови.

Анализата на мозокот на 10 000 луѓе вклучени во студијата покажала дека генетските варијанти врзани за леворакоста се поврзани со регија во мозокот која влијае на развојот на говорот.

„Кај левораките забележавме поголема синхронизираност на природните осцилации на мозокот, односно синхронизираност во неговото јазично подрачје“, рекле истражувачите.

Студијата укажала и на поголемата веројатност од заболување од шизофренија кај левораките, истовремено укажувајќи на тоа дека појавата на Паркинсонова болест кај левораките е поретка.

„Наведените болести, а, исто така, и невештоста кога станува збор за движењата се производ на главните разлики во разојот на мозокот, од кои некои се предизвикани генетски“, покажало истражувањето.

Сепак, веројатноста, за заболување не значи дека леворакоста ги предизвикува споменатите болести.