М-р д-р Колевски: Што е ЕЕГ и кога да се направи?

ЕЕГ е скратено име за електроенцефалографија, односно метода со помош на која се следи и испитува мозочната активност, а преку добиените сигнали од мозокот се утврдува дали мозочната активност е нормална или моѓеби постојат одредени нарушувања. 

Пишува: М-р д-р Горан Колевски
Невролог

ЕЕГ, односно електроенцефалографија е неврофизиолошка дијагностичка метода со која се испитува мозочната активност (слично како ЕКГ за срце), односно преку добивање на сигнали од мозокот лекарот утврдува дали мозочната активност е нормална или можеби има одредени нарушувања.

КОГА ТЕБА ДА СЕ ЈАВИТЕ КАЈ НЕВРОЛОГ?

За пациентот е важно да знае кога треба да посети невролог за снимање ЕЕГ. Тоа е во следниве случаи:

  • Ненадеен настап на губење свест
  • Краткотраен настап на квалитативно променета свест (отсутност со неконтактибилност, дезориентираност во простор, ненадејна агресивност и вознемиреност, дезориентираност во време и слично
  • Краткотрајни неволни движења (згрчување, тресење) на екстремитетите
  • Неволно згрчување на вилицата во текот на сонот
  • Промени во дишењето во текот на сонот (неправилно дишење, дишење со прекин и слично)
  • Неволни нагли движења во сон
  • Ноќно неволно мокрење
  • Пренагласена поспаност во траење од неколку дена

ЕЕГ е скратено име за електроенцефалографија, односно метода со помош на која се следи и испитува мозочната активност, а преку добиените сигнали од мозокот се утврдува дали мозочната активност е нормална или моѓеби постојат одредени нарушувања. 

ПОДГОТОВКА, КОНТРАИНДИКАЦИИ И РЕЗУЛТАТИ

Пред да појде на ЕЕГ, пациентот треба да се подготви односно да има чиста, измиена коса. Испитувањето вообичаено трае околу 20-30 минути. Во ретки случаи може да трае и подолго. Испитувањето односно ЕЕГ е целосно безболно и нема никакви контраиндикации, а пациентот го добива извештајот од лекарот веднаш по завршување на испитувањето.