М-р фарм. Стевче Ацевски: Како треба да се чуваат лековите во текот на летниот период

Препораките како да се чуваат лековите во текот на летниот период може да ви помогнат да не се изложувате на ризик и да не земате не ефикасни лекови.

Пишува: М-р фарм. Стевче Ацевски

доктор по фармацевтски науки


Чувањето на лековите на високи температури значително може да ја намали ефикасноста на лековите. Препораките како да се чуваат лековите во текот на летниот период може да ви помогнат да не се изложувате на ризик и да не земате не ефикасни лекови.

Екстремните температури, топло и ладно може да имаат значително влијание врз ефикасноста на лековите.

Фармацевтските производители, за секој лек, препорачуваат на која температура треба да биде чуван. Обратете посебно внимание при пренесување или чување на лековите во летниот период, и секогаш внимавајте на дополнитените инструкции кои ви се дадени од страна на фармацевтот.

Препорачливо е да ги спакувате лековите во посебна торба (фрижидер торба) која ќе ја одржува температурата идентична за време на целото патување.

Совети за чување лекови во летен период

За време на летниот период, заради високите температури може да настанат промени во лековите, физичко оштетување, намалување на ефикасноста, дури и промени во хемискиот состав.

Чувајте ги лековите на место заштитени од влага и заштитени од висока температура

Кутија за лекови која се чува во бањата е чест избор за чување на лековите, но зголемената влага во бањата, може значително да влијае врз ефикасноста на лекот. Влагата посебно влијае врз прашоците и таблетите кои се раствараат пред да се употребуваат (шумливи таблети). Затоа одберете друго место за чување на лековите каде ќе бидат заштитени од влага и топлина.

Лековите секогаш чувајте ги настрана од дофат на децата

Пакување за патување

Температурата во возилото значително може да порасне за краток период, за време на патувањата во летниот период. Препорачливо е да ги спакувате лековите во посебна торба (фрижидер торба) која ќе ја одржува температурата идентична за време на целото патување. Дури и краткотрајни промени во температурата во период од 5 до 10 минути, можат да влијаат врз ефикасноста на лековите, затоа планирајте аптеката да ви биде последната станица пред започнување на патувањето. Доколку патувате со авион, лековите спакувајте ги во вашиот рачен багаж, екстремно ладните услови во карго делот, во комбинација со притисокот заради висината може да влијаат врз лековите. За време на летниот период додека се чека товарење на куферите во карго делот, тие се изложени на директно сонце и се постигнуваат високи температури.

Користете оригинални пакувања

Некои материјали за пакување (фолија, заштитна ќеса со меурчиња и сл.) може да се користат за заштита на лековите, но не се работени испитувања со овие материјали, па не може со сигурност да се каже дека тие го гарантираат квалитетот на лековите. Затоа препорачливо е да ги користите оригиналните пакувања, во кои доаѓаат лековите спакувани од страна на производителот. Исклучок од ова правило се складовите за чување „ден за ден“ (кутии за таблети), кои се испитувани и кои ја гарантираат безбедноста на лековите.

Доколку забележите дека лековите ја промениле бојата или густината, немојте да ги употребувате. Ова се првични знаци на оштетување кои се забележуваат заради покачена температура. Ако забележите промена на бојата или промени во густината на лековите, откако сте ги употребиле, веднаш консултирајте се со вашиот фармацевт или лекар, со цел да ве информираат за можните несакани ефекти. При чувство на вртоглавица, чешање, недостаток на воздух, гадење или повраќање, откако сте искористиле лек за кој се сомневате дека има оштетување, веднаш јавете се на лекар, заради ризик од алергиска реакција или турење.

Лекови за кои е потребно дополнително внимание

Геловите, течностите и таблетите имаат специфични хемиски компоненти кои можат да реагираат на промена на температурата. Некои лекови се значителнно поосетливи на температурни промени и промени во влага.

  • Крем хидрокортизон – не е стабилен при промена на температура, брзо се раздвојува активната компонента од подлогата и го прави неефикасен. Препорачливо е да се чува на суво и ладно место, заштитен од надворешни влијанија.
  • Инсулин и нитроглицерин можат да бидат живото загрозувачки, доколку се променат. Неотворените пакувања инсулин треба да се чуваат во фрижидер, но отворените треба да се чуваат на собна температура далеку од сончева светлина и влага, кои можат да го оштетат производот. Нитроглицерин треба да биде затворен се додека не се употребува, во моментот кога ќе се отвори пакувањето почнува да ја губи ефикасноста.
  • Тест лентите (за бременост, за дијабетично стопало и слично) мора да се чуваат во место без влага, бидејќи може да покажат погрешни резултати
  • Контрацептивни пилули и други хормонски препарати ја губат ефикасноста при изложеност на топлина, бидејќи протеините од кои се произведуваат синтетските хормони не се стабилни на покачена температура.

Различни се препораките за чување на лековите, затоа секогаш консултирајте се со вашиот фармацевт, околу начинот на чување и начинот на пакување на лековите, особено при патувања, а се со цел да бидете сигурни во исправноста на лековите.