Син или ќерка!? Тоа е во гените на таткото!

Студија направена врз основа на стотици семејни стебла велат машките гени играат голема улога врз тоа дали ќе се родат синови или ќерки. Мажите ја наследуваат тенденцијата да имаат повеќе синови и ќерки од своите родители. Ова значи дека мажите со повеќе браќа имаат поголема можност да имаат синови, додека мажите со повеќе сестри имаат поголеми шанси да имаат ќерки

Студија на универзитетот Њукасл направена врз истражување кое вклучувало илјадници семејства им помага на идните родители да откријат дали ќе имаат синови или ќерки. Трудот на истражувачот од споменатиот универзитет Кори Гелатли покажала дека мажите од своите родители ја наследуваат тенденцијата да имаат повеќе синови или ќерки. Тоа значи дека мажот со повеќе браќа, веројатно, ќе има синови, додека оној со многу сестри ќе има поголеми шанси да има ќерки. Истражувањето опфатило точно 927 семејни стебла, а содржи информации за 556 387 луѓе од Северна Америка и Европа, враќајќи се наназад до 1600 г.

„Студијата на семејните стебла покажала дека тоа дали ќе имате синови или ќерки е наследно. Сега знаеме дека шансите да имате синови ако имате повеќе браќа се поголеми и, исто така, дека ќе имате ќерки ако имате повеќе сестри. Меѓутоа кај жените едноставно не може да се предвиди“, објаснува Гелатли.

Мажите ќе го одредат полот на бебето во зависност од тоа дали нивната спермата носи X или Y хромозоми. X хромозомот се комбинира со мајчиниот X хромозом да се добие девојче (XX) и Y хромозомот ќе се комбинира со мајчиниот да се добие син (XY).

Студијата направена на Њукасл универзитетот открива дека се уште неоткриени гени контролираат дали спермата на мажот ќе содржи повеќе X или Y хромозоми, што влијае на полот на децата.

Поедноставен дијаграм во кој мажите имаат или ќерки, или синови, или еднаков број од секој пол, ситуација која во реалноста е помалку јасна

Синови или ќерки?

Генот се состои од два дела, познати како алели, секоја наследена од родителите. Во својот труд Гелатли демонстрира дека мажот носи два различни типа на алели, што резултира со три можни комбинации во генот што го контролира односот на X и Y сперматозоидите;

  • Маж со првата комбинација, позната како mm, продуцира повеќе Y сперматозоиди и има повеќе синови.
  • Втората, позната како mf, продуцира прилично еднаков број на X и Y сперматозоиди и има речиси еднаков број на синови и ќерки.
  • Третата, позната како ff продуцира повеќе X сперматозоиди и има повеќе ќерки.

Генот кој се пренесува од двајцата родители, а кој резултира со тоа некои мажи да имаат повеќе синови и некои да имаат повеќе ќерки, може да објасни зошто бројот на мажи и жени е приближно урамнотежен во вкупната популација. Ако има премногу мажи во вкупната популација, на пример, жените полесно ќе можат да си најдат партнер, па така мажите кои имаат повеќе ќерки ќе пренесат повеќе од нивните гени, така предизвикувајќи повеќе жени да бидат родени во подоцнежните генерации“, вели истражувачот од Њукасл универзитетот.После војни се раѓаат повеќе момчиња

Во многу од земјите кои биле дел од двете светски војни одеднаш се зголемил бројот на момчиња родени во периодот по војните. Една година после Првата светска војна по две момчиња повеќе биле родени на секои 100 девојчиња во Велика Британија, во однос на годината пред почетокот на војната. Генот, што Гелатли го опишал во истражувањето, може да објасни што се случило.

Бидејќи шансите биле во корист на мажите со повеќе синови да го видат враќањето на синот од војната, тие синови се почесто татковци на момченца затоа што ја наследиле таа тенденција од своите татковци. Наспрема ова, мажите со повеќе ќерки можело да се случи да ги загубат своите единствени синови во војната и тие синови биле со голема веројатност да се татковци на ќерки. Ова би можело да објасни зошто мажите кои ги преживеале војните биле со поголеми шанси да имаат синови, што резултирало со бум на момченца.

Во повеќе земји, судејќи според зачуваните податоци, се родени повеќе момченца од девојченца. Во Велика Британија и САД, на пример, моментално има околу 105 мажи родени на секои 100 жени. Значи, на истиот начин како што генот може да предизвика повеќе момченца да бидат родени по војните, може да предизвика и повеќе момченца да бидат родени секоја година.Како функционира генот?

Стеблата (погоре во текстот) илустрираат како работи генот. Се работи за поедноставен пример, во кој мажите имаат само синови, само ќерки или еднаков број од двата пола, што во реалноста и не е толку јасно. Покажува, исто така, дека иако генот нема ефект кај жените тие, исто така, го носат генот и го предаваат на своите деца.

Во првото семејно стебло (А) дедото е mm, па сите негови деца се од машки пол. Тој поминува само на m алелите, па неговите деца имаат поголема веројатност да ја имаат mm комбинацијата на алелите. Како резултат, овие синови можат да имаат само синови (како што е прикажано). Внуците има mf комбинација на алелите затоа што имаат наследено m од таткото и f од мајката. Како резултат тие имаат еднаков број на синови и ќерки (правнуци).

Во второто стебло (Б) дедото е ff, па сите негови деца се женски, тие имаат ff комбинација на алелите затоа што и двајцата родители, и таткото и мајката, им се ff. Едно од женските деца има свои деца со маж кој има mm комбинација на алелите. Тој маж го детерминира полот на децата, па внуците се машки. Внуците имаат mf комбинација на алелите, затоа што имаат наследено m од таткото и f од мајката. Како резултат на ова имаат еднаков број на синови и ќерки (правнуци).