Мажи не го носете мобилниот телефон во џебовите од панталоните, ризично е!

Изложувањето на радиофреквенциското електромагнетно зрачење заради носењето мобилни телефони во џебот од панталоните негативно влијае на квалитетот на сперматозоидите.

Мажите кои своите мобилни телефони ги носат во џебот од панталоните можат ненамерно да ги намалат своите можности за проширување на семејството. Истражувањата сугерираат дека радиофреквентното електромагнетно зрачење (РФ-ЕМР) кое го емитуваат уредите може да има штетно влијание на плодноста на мажите.

Поголемиот дел од светската возрасна популација поседува мобилни телефони, а околу 14 отсто двојки во земјите со високи и средни примања имаат потешкотии со зачнувањето. Повеќе од 50 студии укажуваат на корелацијата меѓу користењето мобилни телефони и оштетувањето на репродуктивните органи, сперматозоидите, намалената плодност или неплодност.

Сопствениците на паметни телефони би требало добро да размислат пред својот уред да го стават во џеб!

Научниците ширум светот, кои веќе со децении предупредуваат на опасноста од електромагнетното зрачење на мобилните телфони, сметаат дека ризикот од лошите последици на зрачењето со висока фреквенција по здравјето не може да се исклучи и бараат прецизно да се испита каков ризик по здравјето носат новите технологии. Интересирањето за оваа тема повторно порасна заради најавата од воведување 5Г мрежа. Стручњаците објаснуваат дека технологиите 2Г, 3Г и 4Г се во доменот на радиусот на спектарот, а дека 5Г мрежите се во првиот следен домен, тоа е микробрановиот спектар, а со тој спектар веќе постојат негативни искуства.

Стручњаците од Ексетерскиот универзитет порано востановиле дека оние мажи кои своите телефони ги носат во џебовите од панталоните имаат помалку подвижни сперматозоиди. Ги анализирале наодите на десет студии, вклучувајќи 1 492 примероци сперматозоиди.

Квалитетот е мерен на три различни начини: подвижност (способноста на спермата правилно да се движи кон јајце-клетката), одржливост (уделот на живи сперматозоиди) и концентрација (бројот на сперматозоиди во семената течност). Во контролните групи 50-85 % сперматозоиди имале нормално движење. Истражувачите откриле дека овој процент опаднал во просек за осум отсто кога имало зрачење од мобилните телефони. Тоа би можело да биде особено важно за мажите кои се веќе на границата на неплодност.