Медицинскиот феномен тинитус се повеќе ги зафаќа младите-им зујат ушите

Лекарите предупредуваат - сè поголем број млади се соочуваат со медицинскиот феномен тинитус, кој може да доведе до трајно оштетување на слухот. Станува збор за зуење во ушите кое се јавува како резултат на изложеност на високо ниво на бучава – сериозен здравствен проблем, кој може да предизвика тешкотии при спиење, учење, а ако трае подолго време дури и депресивно расположение, и конечно, губење на слухот.

Лекарите предупредуваат – сè поголем број млади се соочуваат со медицинскиот феномен тинитус, кој може да доведе до трајно оштетување на слухот. Станува збор за зуење во ушите кое се јавува како резултат на изложеност на високо ниво на бучава – сериозен здравствен проблем, кој може да предизвика тешкотии при спиење, учење, а ако трае подолго време дури и депресивно расположение, и конечно, губење на слухот.

Со оглед на тоа што зуењето во ушите е алармантен знак кој е претходник на сериозни пореметувања, од особена важност е умереноста во слушањето музика, која ако е прегласна може да доведе и до трајно оштетување на слухот.

Станува збор за еден од тешко решливите здравствени проблеми кој често е неизлечлив, а сè почесто е присутен кај младата популација, предупредуваат лекарите.

Овој медицински проблем претставува одбранбен механизам на внатрешното уво при изложување на високо ниво на бучава, особено кога се слуша музика преку слушалки. Слушалките се сместени во надворешниот ушен канал и за внатрешното уво тука нема никаква одбрана, бидејќи се работи за директна изложеност на акустична енергија.

Кога слухот еднаш ќе се уништи повеќе не може да се поврати. Во тој случај мора да се користат апаратчиња за слушање

Специјалистите истовремено предупредуваат дека на зуењето во ушите влијаат и психостимулаторите, а посебно амфетамините и екстази, но и димот од цигари, кој е присутен на многуте бучни места кои ги посетуваат младите. При појава на овој симптом треба веднаш да се обратите на оториноларинголог, кој ќе изврши преглед и аудиолошки испитувања, а во зависност од случајот и невролошки преглед, заедно со одредени лабораториски анализи. Лекувањето главно е симптоматско, бидејќи најчесто не се знае вистинската причина.

Кога слухот еднаш ќе се уништи повеќе не може да се поврати. Во тој случај мора да се користат апаратчиња за слушање, а тоа не е лекување, туку одреден степен на инвалидитет. Затоа – внимателно.

Тинитус е перцепција на звук во ушите или главата без надворешен извор на звук. Звукот може да биде различен, вклучувајќи ѕвонење, бруење, свирење или шушкање. Еве ги главните причини, дијагностички методи и можни решенија за тинитус:

Причини за Тинитус

 1. Изложеност на гласни звуци: Долготрајна изложеност на гласни звуци може да ги оштети клетките во внатрешното уво.
 2. Возраст: Слухот може да се влоши со возраста, што може да предизвика тинитус.
 3. Насобрано уво-сера (церумен): Насобраното уво-сера може да ги блокира ушните канали и да предизвика тинитус.
 4. Отосклероза: Коскен раст во средното уво може да предизвика тинитус.
 5. Мениерова болест: Внатрешната ушна болест која предизвикува заматување на слухот и вртоглавица.
 6. Траума на глава или врат: Повреди на главата или вратот можат да влијаат на слухот и да предизвикаат тинитус.
 7. Медикаменти: Некои лекови, како антибиотици, антиинфламаторни средства, диуретици и хемотерапија, можат да предизвикаат тинитус.
 8. Болести на крвните садови: Состојби како хипертензија, артериосклероза или тумори во главата и вратот.

Дијагноза на Тинитус

 1. Медицинска историја: Лекарот ќе земе детална историја на вашите симптоми и евентуални причини.
 2. Аудиолошки прегледи: Слуховните тестови ќе ги мерат различните аспекти на вашиот слух.
 3. Физички преглед: Преглед на ушите, главата и вратот за евентуални структурни проблеми.
 4. Сликање: Може да се користат МРИ или КТ скенери за да се идентификуваат структурни проблеми.
 5. Лабораториски тестови: Крвните тестови може да помогнат во откривање на основни здравствени состојби.

Решенија и Третман за Тинитус

 1. Третирање на основната причина: Ако се идентификува специфична причина за тинитус, третирањето на таа причина може да помогне.
  • Отстранување на уво-сера: Чистење на ушите од насобрано сера.
  • Медикаменти: Промена или прекин на лекови кои предизвикуваат тинитус.
  • Третман на болести на крвните садови: Медикаменти или хируршки интервенции за лекување на заболувања на крвните садови.
 2. Звукови терапии: Користење на надворешни звуци за да се прикријат или намалат тинитусот.
  • Бели звуци: Уреди кои произведуваат бели звуци, шума на море или други звуци кои можат да го прикријат тинитусот.
  • Музика или природа звуци: Слушање на музика или звуци од природа за релаксација и намалување на перцепцијата на тинитусот.
 3. Когнитивна бихевиорална терапија (КБТ): Психотерапија која може да помогне во управувањето со реакцијата на тинитусот и намалувањето на стресот поврзан со него.
 4. Лекови: Некои лекови можат да помогнат во намалувањето на симптомите на тинитус, иако нема специфичен лек.
  • Антидепресиви: За намалување на анксиозноста и депресијата поврзани со тинитусот.
  • Антианксиозни лекови: За намалување на стресот и анксиозноста.
 5. Уреди за помош на слухот: Ако тинитусот е поврзан со губење на слухот, слуховите помагала можат да помогнат во подобрување на слухот и намалување на тинитусот.
 6. Промени во животниот стил: Усвојување на здрави навики може да помогне во управувањето со тинитусот.
  • Избегнување на гласни звуци: Користење на заштита за ушите во гласни средини.
  • Релаксација и медитација: Техники за намалување на стресот и подобрување на менталната благосостојба.
  • Здрава исхрана и физичка активност: Одржување на здраво тело и ум.

Заклучок

Тинитусот може да биде предизвикан од различни фактори и нема единствен третман кој ќе помогне на сите. Важно е да се консултирате со лекар или специјалист за слух за да се идентификуваат и третираат специфичните причини и да се пронајдат најефикасните решенија за вас.