МЕНОПАУЗА: Хормонската заменска терапија може да ја подобри функцијата на срцето кај жените

Најголема корист од употребата на хормонската заменска терапија е забележана кај жени кои биле во доцни 60-ти години или биле постари

Кај жените кои земаат хормонска заменска терапија за време на менопаузата, се забележани промени во структурата и функцијата на срцето, кои може да бидат поврзани со помал ризик од срцеви заболувања, покажува новата британска студија.

Имено, жените кои во просек земале заменска хормонска терапија осум години, имаат помала лева комора и атријални срцеви комори во однос на жените кои не земале хормонска терапија. Инаку, значително помалата лева комора и преткомори се поврзани со поповолни кардиоваскуларни исходи.

Кај жените кои земаат хормонска заменска терапија за време на менопаузата, се забележани промени во структурата и функцијата на срцето

Најголема корист од употребата на хормонската заменска терапија е забележана кај жени кои биле во доцни 60-ти години или биле постари.

Сепак, се смета дека жените не треба да земаат хормонска заменска терапија само за да го подобрат здравјето на срцето. Исто така, не треба да се заборави дека некои од претходните студии покажаа дека заменската хормонска терапија го зголемува ризикот од развој на крвни згрутчувања. Затоа, неопходно е секоја жена да се консултира со својот доктор за земање хормонска терапија.