Микробите на јазикот може да се користат за дијагностицирање на рак на панкреасот

Се смета дека доколку овие резултати се потврдат и во други студии, ова откритие би можело да доведе до развој на нови дијагностички или превентивни алатки за рак на панкреасот кои се темелат на микробиомот.

Според резултатите од најновото истражување, пореметување во составот на микроби кои го го обложуваат јазикот може да послужи како биомаркер за ран стадиум на рак на панкреасот. Имено, воочено е дека лицата со ран стадиум на рак на панкреасот имаат значајни поинаков состав на бактерии кои го обложуваат јазикот, во однос на здрави поединци.

Ниските нивоа на Haemophilusa и Porphyromonasa во комбинација со високите нивоа на Leptotrichiae и Fusobacteriuma се главните разлики помеѓу пациентие со рак на панкреас и со здрави лица.

Се смета дека доколку овие резултати се потврдат и во други студии, ова откритие би можело да доведе до развој на нови дијагностички или превентивни алатки за рак на панкреасот кои се темелат на микробиомот.

Ракот на панкреас е сема водечка причина за смртност поврзана со рак во светот. Во Велика Британија речиси 10.000 лица секоја година се дијагностицираат со оваа многу агресивна болест, а само еден процент од заболените преживува подолго од 10 години.

Симптомите на рак на панкреас вообичаено не се јавуваат во текот на раната фаза на болеста, а повеќето пациенти веќе се во напреднат стадиум на болеста во моментот кога ќе им се дијагностицира состојбата.

Познато е дека микробиомот влијае на воспаление и карциногенеза која поттикнува тумор. Затоа, истражувањето на микробиотски биомаркери кои би можеле да послужат како ран дијагностички показател станаа главно подрачје на истражувањата.

Се смета дека врската помеѓу микробиотските дисбиози на јазикот и ракот на панкреас може да биде поврзана со имуниот систем – на пример болест на панкреасот може да поттикне имуни одговори кои влијаат на пролиферација на одредени бактерии или обратно.