Минимално инвазивна техникa – декомпресија на колк (IntraOsseous BioPlasty (IOBP®)

Оваа постапка (IntraOsseous BioPlasty (IOBP®)/Bio Filler) е биолошки третман на оштетување на коскената срцевина кои поттикнуваат физиолошко ремоделирање и поправка на коските, ефикасно ја ублажуваат болката, ја подобруваат функцијата на зглобовите и го одложуваат развојот на остеонекрозата на феморалната глава

Користењето на концентрат од аспират на матични клетки од коскена срцевина (BMAC) содржи фактори за раст и антиинфламаторни протеини, за кои е докажано дека промовираат заздравување на коските и меките ткива, а истовремено и ги намалуваат симптомите на болка поврзана со повреди, тендинитис и артритис

Проблемите поврзани со коскениот систем се прилично чести, особено кај повозрасната популација. Дел од нив се однесуваат на сериозни функционални проблеми поврзани со колковите.

Со цел решавање на проблемите и олеснување на секојдневните активности, постојат современи техники за зачувување на зглобната функција кои можат да бидат применети. Таква е техниката која се нарекува интракоскена биопластика, која го одложува изумирањето на коскената срцевина.

Со оваа метода се одложува изумирањето на коскената срцевина (остеонекрозата) и со тоа се избегнува поставување на вештачки колк

Оваа постапка (IntraOsseous BioPlasty (IOBP®)/Bio Filler) е биолошки третман на оштетување на коскената срцевина кои поттикнуваат физиолошко ремоделирање и поправка на коските, ефикасно ја ублажуваат болката, ја подобруваат функцијата на зглобовите и го одложуваат развојот на остеонекрозата на феморалната глава. Истата се изведува преку декомпресија на јадрото и директна примена на концентрирана коскена срцевина со цел зголемување на намалената подвижност и осободување од константна болка.

Со цел решавање на проблемите и олеснување на секојдневните активности, постојат современи техники за зачувување на зглобната функција кои можат да бидат применети. Таква е техниката која се нарекува интракоскена биопластика, која го одложува изумирањето на коскената срцевина

Оваа техника беше применета кај 53-годишна пациентка со аваскуларна некроза на десниот колк. Таа се жалеше на болка и ограничена функција на зглобот на колкот. По направената клиничка евалуација и дијагностичките снимања, и беше индицирана оваа минимално инвазивна хируршка операција со цел решавање на нејзиниот проблем.

Направивме декомпресија на јадрото на колкот со техниката на интракоскена биопластика. Тоа вклучуваше дупчење на една поголема дупка или неколку помали дупки во мртвата коска на главата на бедрената коска (врвот на бутната коска) со цел да се намали притисокот во коската. Со примена на оваа техника се прави декомпресија на јадрото со директна примена на матични клетки – PRP концентрат од аспират на коскена срцевина со помош на Arthrex Angel System со цел да се стимулира заздравувањето.

Постапката (IntraOsseous BioPlasty (IOBP®)/Bio Filler) се изведува преку декомпресија на јадрото и директна примена на концентрирана коскена срцевина со цел зголемување на намалената подвижност и осободување од константна болка

Користењето на концентрат од аспират на матични клетки од коскена срцевина (BMAC) земен од нејзината коскена срцевина, содржи фактори за раст и антиинфламаторни протеини, за кои е докажано дека промовираат заздравување на коските и меките ткива, а истовремено и ги намалуваат симптомите на болка поврзана со повреди, тендинитис и артритис.

Со оваа метода се одложува изумирањето на коскената срцевина (остеонекрозата) и со тоа се избегнува поставување на вештачки колк.

Тимот ортопеди од клиничката болница „Жан Митрев“, предводен од проф. д-р Костантин Митев ги изведува овие процедури. За да закажете преглед и советување закажете темин на 02/3091-484.