Мислите дека сте ја “преминале“ короната и сакате да се тестирате? Како да го прочитате тестот дали имате антитела

Во случајот со КОВИД-19, серолошките тестови докажуваат постоење на антитела на новиот коронавирус во крвта. На основа на нив, не може да се знае дали лицето моментално е заразено, па не може да се користат во цел на откривање на болеста и заразноста на некое лице. Антитела пронајдени во комерцијални серолошки тестови исто така нужно не значат дека лицето е имуно и дека не може повторно да заболи од КОВИД-19.

Серолошкото тестирање е лабораториско испитување со кое се утврдуваат антитела на причинителот на одредена инфекција од примерок од крвта, па така и на антитела на SRAS-CoV-2, кој предизвикува КОВИД-19. Присутноста на антитела покува дали некој бил во контакт со причинителот на болеста.

Во случајот со КОВИД-19, серолошките тестови докажуваат постоење на антитела на новиот коронавирус во крвта. На основа на нив, не може да се знае дали лицето моментално е заразено, па не може да се користат во цел на откривање на болеста и заразноста на некое лице. Антитела пронајдени во комерцијални серолошки тестови исто така нужно не значат дека лицето е имуно и дека не може повторно да заболи од КОВИД-19.

Но, ако сакате да дознаете дали можеби сте биле асимптоматски пациент кој се опоравил од КОВИД-19, а тоа не го знаел, или ве интересира дали покачената температура, замор и слабост поради кои неколку дена сте лежеле во кревет имаат врска со коронавирусот или пак се работело за обична настинка, секогаш може да се тестирате и да откриете дали имате антитела на вирусот што ја предизвикува болеста КОВИД-19.

Со оваа анализа, може да се утврди присутност на антитела на коронавирусот SARS-CoV-2. Тестот дава резултат кој се однесува на сите антитела на spike  протеинот на вирусот. Чувствителноста на тестот е висока, ако тој се прави доволно долго по изложување на вирусот. За појава на антитела најчесто е потребно две до три недели по појавата на симптомите.

ПОЗИТИВЕН ИЛИ НЕГАТИВЕН: Како да го исчистате наодот?

РЕЗУЛТАТИ ОД ТЕСТИРАЊЕТО ЗНАЧЕЊЕ НА НАОДИТЕ ПРЕПОРАКА
 

IgA негативен  

IgG негативен   

Лицето не развило антитела и најверојатно не било во контакт со SARS-CoV-2

 

Ако за тоа постојат одредени причини, поради динамиката на развој на антитела, корисно е да се повтори тестирањето за 7 дена. Со наодите, контактирајте го својот лекар
IgA позитивен

IgG позитивен

Можна е асимптоматска инфекција во развој или сте преболеле КОВИД-19 Со наодите контактирајте го својот лекат кој по потреба ќе ординира молекуларна анализа за присутнос на вирусот
IgA позитивен

IgG негативен

Можен е контакт со вирусот SARS-CoV-2 Со наодите контактирајте го својот лекат кој по потреба ќе ординира молекуларна анализа за присутнос на вирусот
IgA негативен

IgG позитивен 

 

Наодот зборува во прилог на развој на специфични антитела IgG што претставува потврда дека лицето прележало КОВИД-19 Наодот потврдува дека лицето прележало КОВИД-19, а досегашните сознанија сугерираат дека лицата со SARS-CoV-2 IgG антитела не можат повотрно да заболат

 

Доколку наодот е негативен, односно ако кај пациентот не е пронајдена присутност на антитела, тоа не ја исклучува присутноста на вирусот SARS-CoV-2 во респираторниот систем на пациентот. Ако од појавата на симптоми, за кои пациентот се сомневал дека се предизвикани од коронавирусот, поминале повеќе од 14 дена, а наодот покажува дека нема антитела, веројатно симптомите наликуваат на КОВИД-19 и биле предизвикани од некоја друга причина.

Се покажало и дека некои пациенти со утврдена инфекција на КОВИД-19 не развиваат антитела, додека кај некои титарот на антитела – најголемиот фактор на разредност кој се уште дава позитивно отчитување – со време станал немерлив, иако лицето било во контакт со вирусот и првично развило антитела.

Позитивниот наод е доказ за изложеност на пациентот на вирусот или на прележана инфекција. Можно е титарот на антитела да опадне со време, но таа динамика засега не е долгорочно истражена на доволно голем број испитаници. Се уште не постојат сигурни докази за тоа дека присутноста на антитела делува заштитно при повторно изложување на вирусот.

КАКО СЕ ПРАВИ ТЕСТОТ?

Таканаречените серолошки тестирања се прават со вадење крв, а наодот вообичаено е готов веднаш или најдоцна за два дена, во зависност од лабораторијата каде е правено испитувањето.