Може ли повисоко ниво на карнитин во крвта да не заштити од тежок КОВИД-19?

Имено, се покажало дека дуплирањето на нивото на карнитин или ацетил-карнитин во крвта е поврзано со четиресет птоцентно намалување на ризикот од прогресија на болеста, како и со 18 проценто намалување на ризикот од хоспотализација поради КОВИД-19.

Тешката форма на болеста КОВИД-19 се карактеризира со хиперактивен имунолошки одговор. Во најтешките случаи, оваа претерана реакција доведува до цитокинска бура, при што различни противвоспалителни цитокини се произведуваат со многу поголема брзина од нормалната, што за последица може да има повеќекратно уништување на органите.

Карнитинот и ацетил-карнитинот може да делуваат да антивоспалителните цитокини, па некои научници веруваат дека тие хранливи состојки може да спречат напредување на болеста.

Ново британско истражување покажало дека карнитинот и неговиот дериват ацетил-карнитинот пружаат заштитен ефект против сериозна форма на КОВИД-19. Имено, се покажало дека дуплирањето на нивото на карнитин или ацетил-карнитин во крвта е поврзано со четиресет птоцентно намалување на ризикот од прогресија на болеста, како и со 18 проценто намалување на ризикот од хоспотализација поради КОВИД-19.

Резултатите од оваа студија го нагласуваат терапевтскиот потенцијал на карнитинот и ацетил-карнитинот во превенција на сериозна форма на КОВИД-19, истакнуваат научниците.