Мозокот е директно поврзан со имуниот систем!

„Како и секое друго ткиво, и мозокот е поврзан со периферниот имун систем преку менингеални лимфни садови. Ова откритие го менува целиот пристап во изучувањето на невроимуните интеракции“, вели д-р Џонатан Кипнис, професор на одделението за невронаука на Универзитетот.

Мозокот е директно поврзан со имуниот систем преку лимфните садови чие постоење претходно не било познато. Ова откритие на Медицинскиот факултет на Универзитетот Вирџинија може да биде од суштинско значење на откривање и лекување на болести како што се аутизмот, Алцхајмеровата болест или мултиплекс склерозата.

Ова откритие на научниците од основа го менува начинот на кој луѓето го набљудувале централниот нервен систем и неговата врска со имунитетот.

„Како и секое друго ткиво, и мозокот е поврзан со периферниот имун систем преку менингеални лимфни садови. Ова откритие го менува целиот пристап во изучувањето на невроимуните интеракции“, вели д-р Џонатан Кипнис, професор на одделението за невронаука на Универзитетот.

„Веруваме дека за секоја невролошка болест која има имунолошка компонента овие лимфни садови играат главна улога“, додава тој.