Начинот на живот може да го намали генетскиот ризик од рак на штитната жлезда

Неповолниот начин на живот бил поврзан со рак на тироидната жлезда кај групата испитаници со повисок генетски ризик.

Резултатите од нова студија која обработувала податоци на 264.956 лица на возраст меѓу 40 и 69 години, покажало дека генетските фактори и факторите на начинот на живот се независно поврзани со појавата на рак на тироидната жлезда.

Неповолниот начин на живот бил поврзан со рак на тироидната жлезда кај групата испитаници со повисок генетски ризик.

Се смета дека резултатите од оваа студија сугерираат дека придржувањето до и усвојувањето поздрав начин на живот може да ја ублажи штетната улога на генетските фактори во ризикот од рак на тироидната жлезда, особено кај лицата со висок генетски ризик. Затоа, интервенциите во начинот на живот може да бидат корисни за превенција од рак на тироидната жлезда, особено кај лица со висока генетска предиспозиција.

Извор: JAMA Network Open