Колку е важно пријателството докажуваат и најновите студии. Имено, во списанието „Health Psychology“  е објавено истражување кое се занимава со фактот дека пријателствата ни се потребни за да останеме здрави, а најдоброто што може да ни го понуди пријателскиот однос е можноста да се довериме некому.

Истражувањето било спроведено на луѓе кои како резултат на развод или смрт останале без брачен другар, а резултатите покажале дека луѓето кои биле во можност да ги споделат своите проблеми и грижи покажувале помали симптоми на депресија, подобро општо здравје и помал стрес.

Пријателствата ни се потребни за да останеме здрави, а најдоброто што може да ни го понуди пријателскиот однос е можноста да се довериме некому

Со вистинските пријатели нема проблеми. Ако сме навистина блиски, за нашиот пријател не не врзува никаква должност или обврска, туку желба да изградиме однос, релација

Важно е да се напомене дека повеќето испитаници истакнале дека членовите на семејството не ги сметаат за доверливи лица. Причина за тоа е што меѓу членовите на семејството постои чувство на должност, обврска, барем на едната страна, поради што луѓето на кои им е потребна поддршка не можат да бидат сигурни дали добиваат поддршка поради обврска или постои вистинска желба да им се помогне.

Докажано е дека секому од нас му е потребна барем една личност која е подготвена да инвестира доволно време и енергија да не сослуша и вистински да се обиде да не разбере.