Наодот на крвта може да открие колку всушност работите

Заморот и преоптовареноста на работа може да се прочитаат и од наодот на крв и плунка. Во примероци земени од доброволци, канадски научници пронашле состојки различни од оние кои обично укажуваат на депресија и метаболички пореметувања предизвикани од стресот.

Група канадски научници од Монтреал, открила дека крвта и плунката може да покажат знаци на професионална исцрпеност. Во примероците на плунка и на крв од доброволци, истражувачите пронашле состојки различни од оние кои обично укажуваат на депресија.

Научниците од Центарот за истражување на човековиот стрес при Универзитетот во Монтреал доѓле до тој резултат со анализирање на примероци на плунка од 30 улесници во истражувањето во средни години во различни моменти во текот на денот, поради мерење на нивото на кортизол – хормон на стресот.

Тие го мереле и нивото на други фактори на стрес, како што е нивото на инсулин, шеќер, холестерол, воспалние, како и крвниот притисок. Тие фактори, кога сите заедно се земаат предвид, може да претставуваат знак на некое метаболичко пореметување.

Учесниците во истражувањето пополнувале и прашалници во врска со моменталното ниво на стрес и симптомите на депресија, како и за професионалната исцрпеност. Научниците на тој начин откриле кај лицата со професионална исцрпеност пониско ниво на кортизол од нормалното, со пореметување на одредени метаболички функции.

Кај лицата со знаци на депресија, забележано било зголемено ниво на кортизол од нормалното и различно ниво на метаболички пореметувања, отколку кај оние со професионална исцрпеност.

Научниците истакнуваат дека истражувањето претставува само почеток на испитувањата во областа на хемиската потврда за степенот на замор и најавуваат понатамошни истражувања.