Научниците откриле како коронавирусот влегува во телото на “мала врата“

Истовремено и тим од германски и фински истражувачи дошол до истиот заклучок, но користејќи нешто поинаква техника.

Научниците со месеци го истражуваат нвиот коронавирус SARS-CoV-2 кој ја предизвикува болеста КОВИД-19. Досега утврдиле дека вирусот ги користи ACE2 рецепторите, односно протеините на површината на човечките клетки, за да обезбеди влез во клетката и да ја инфицира. Но, последното истражување покажало дека вирусот познава и тајна врата која му овозможува влез во клетката, дури и кога ACE2 е деактивиран.

Два тима на научници, независно еден од друг, откриле дека постои протеин кој се нарекува невропилин-1, а кој е “резервен“ рецептор кој SARS-CoV-2 го искористува за инфекција на човечките клетки.

Откривањето на овој нов протеин кој на вирусот му отвора тајна врата за SARS-CoV-2 ги изненадило и научниците, бидејќи досега се сметало дека тој протеин има улога во помагање на невроните да созздаваат точни врски и да им помага во изградбата на крвните садови. Но, овие студии покажале дека невропилинот-1 всушност на вирусот му отвора врата кон инфицирање на нервниот систем.

Научниците сепак се оптимистични бидејќи веруваат дека ова откривање на “тајната врата“ може да помогне во пронаоѓање на начини како да се блокира влезот на вирусот во човечките клетки.

При истражувањето, научниците од Универзитетот Бристол откриле дека SARS-CoV-2 ја искористува присутноста на ACE2 и невропилинот-1 како би ги инфицирал клетките во човековото тело. Но, кога еден од тие два протеина ги нема (или се блокирани), стапката на инфицирани клетки опаѓа.

Истовремено, тим од германски и фински истражувачи дошле до истиот заклучок, но користејќи поинаква технологија.

Научниците од Техничкиот факултет во Минхен утврдиле дека SARS-CoV-2 го искористува протеинот невропилин-1 за влез во човечките клетки во оние делови на телото во кои протеинот ACE2  не е присутен.

Овие откритија би можеле да им помогнат на научниците подобро да го разберат начинот на кој SARS-CoV-2 ги инфицира човечките клетки, но и да откријат како да го стопираат.

Но, научниците предупредуваат и дека при истражувањето пронашле и други протеини кои овозможуваат влез на SARS-CoV-2 во клетките, но засега не е јасно каква точно улога имаат тие протеини – дали самостојно можат да му овозможат влез на вирусот во клетките или се само споредни играчи во инфекцијата.