НЕ СЛУШАТЕ КАКО ПРЕТХОДНО, ВИ ЗУЈАТ УШИТЕ И ИМАТЕ ВРТОГЛАВИЦА? Откриени нови компликации од КОВИД-19

Од почетокот на пандемијата со коронавирусот, па до денес, знаењето за КОВИД-19 и неговите ефекти само се проширува. Познато е дека КОВИД-19 може да остави последици на прстите на нозете, но новите сознанија покажуваат дека, поради компликации, вирусот може да влијае и на слухот.

Лицата заразени со SARS-CoV-2 вирусот кој предизвикува КОВИД-19, пријавиле и нарушувања на слухот, како што се се губење на слухот и тинитус, односно зуење во ушите. Вирусот исто така се поврзува и со потешкотии во рамнотежата, а до тоа може да дојде кога ќе се појават проблеми во ушите.

ВНАТРЕШНОТО УВО Е ПОГОДНО ЗА ВЛЕЗ НА ВИРУСОТ SARS-CoV-2

Студија објавена во списанието Communications Medicine анализирала десет пациенти заболени од КОВИД-19 кои имале проблеми со слухот. Се покажало дека ткивото во ушите е дом за АСЕ2 рецепторите, што е препознаено како влезна точка за патогенот SARS-CoV-2. Тука се и TMPRSS2 и FURIN, уште два кофактори потребни за успешен влез на вирусот.

Во ушите се и Шван клетките кои исто така се погодни за овој вирус. Притоа, земајќи ја предвид природата на нашите уши, чии клетките на влакната се покажале како уште една точка за влез на патогенот, и увото почнува да изгледа како прилично погодно место за КОВИД-19, се наведува во студијата.

“Покажавме дека внатрешното уво кај луѓето има молекуларна машинерија која дозволува влез на вирусот SARS-CoV-2. Понатаму, овој вирус може да зарази специфични типови на клетки во внатрешното уво на човекот. Нашето истражување сугерура дека инфекцијата на внатрешното уво може да биде основа за проблеми со слухот и рамнотежата кои се поврзани со КОВИД-19“, наведуваат истражувачите на студијата.

СИМПТОМИ

Оваа студија анализирала само десет лица, па нема доволно голем примерок за генерализирање, но сепак се наметнале некои заеднички симптоми.

Во оваа група лица, заедничките симптоми поврзани со увото вклучуваат губење на слухот, тинитус, односно зуење во ушите и вртоглавица.