Некои се вакцинирале и пак се заразиле со новиот коронавирус. Како е можно тоа?

Заштитата што ја нуди вакцината не е 100 процентна, но ако лицето се зарази по вакцинирањето, клиничката слика би требало да биде поблага или не треба да се јават симптоми. Затоа е потребно, и по вакцинирањето, да се придржува до сите епидемиолошки мерки.

Бројни се прашањата поврзани со вакцинацијата против новиот коронавирус SARS-CoV-2, а лекарите одговараат на делот што се однесува на можната инфекција и покрај примањето вакцина, што се прави ако по првата доза се инфицирате со вирусот и дали примената вакцина може да предизвика појава на болеста.

  • Постојат случаи кога лица примиле вакцина против КОВИД-19, но и покрај тоа се заразиле со коронавирусот. Како е тоа можно?

Тоа може да се случи, но не поради вакцината, туку затоа што самата вакцина се уште не развила ефект. Одредено ниво на имунитет може да се очекува две недели по првата доза, но тој имунитет нема во целост да биде развиен и нема да спречи развој на болеста. Комплетна ефикасност од вакцината се постигнува 10-14 дена по примање на втората доза. Заштитата што ја нуди вакцината не е 100 процентна, но ако лицето се зарази по вакцинирањето, клиничката слика би требало да биде поблага или не треба да се јават симптоми. Затоа е потребно, и по вакцинирањето, да се придржува до сите епидемиолошки мерки.

  • Колку треба да се чека на примање на втората доза, ако лицето се зарази со новиот коронавирус, по примената прва доза од вакцината против КОВИД-19?

За време на изолацијата, не смее да се спроведува вакцинација, а откако лицето ќе излезе од изолација, може да ја прими и втората доза (периодот помеѓу првата и втората доза не смее да биде пократок од 21, односно од 28 дена).

Треба ли за нешто да го информирате лекарот пред примање на вакцината?

Пред вакцинацијата, лекарот треба да ве праша сите неопходни информации – потребно е да укажете на претходни тешки алергиски реакции или тешка акутна болест/инфекција со висока телесна температура. Лекарот според дадените информации ќе заклучи дали смеете или не смеете да се вакцинирате со моментално достапните вакцини или е потребно вакцинацијата да ја одложите на некое време.

  • Може ли вакцината против КОВИД-19 да ја предизвика самата болест против која се вакцинирам?

Ниту една од одобрените вакцини против новиот коронавирус во ЕУ, но и сите останати вакцини регистрирани во останатите земји не содржи живи вируси кои може да предизивикаат КОВИД-19. Тоа значи дека вакцината не може да предизвика инфекција со вирусот  SARS-CoV-2.

По правило, за развој на имунитет (заштита од вирусот што ја предизвикува болеста КОВИД-19), потребно е поминат неколку недели од вакцинацијата. Тоа значи дека е можно, лицето да биде изложено на вирусот SARS-CoV-2 и со него да се зарази непосредно пред или непосредно по вакцинирањето (пред развојот на имунитет) и да развие симптоми на болеста. Можноста постои бидејќи имуниот систем немал доволно време за создавање на соодветен заштитен одговор на вакцината.