Неквалитетниот сон води до губиток на коскената маса

Неквалитетниот сон кој досега веќе во неколку наврати се поврзувал со ризикот од развој на разни хронични болести, би можел да придонесе и за губиток на коскената маса, покажало едно ново истражување.

Истражувањето покажало дека здравите мажи имаат намалени маркери за создавање коскено ткиво во крвта после три недели откако почнале нарушувањата на сонот, што може да се сретне и при промените на временските зони или работата во смени, додека биолошките маркери на разградбата на коските останале непроменети.

– Таква измена на коскената рамнотежа создава простор за потенцијален губиток на коскената маса, кој би можел да води до остеопороза и кршења на коските, рекла водачката на истражувањето Кристин Свонсон од универзитетот Колорадо во Аурора.

Ако се потврди дека хроничните проблеми со сонот се нови фактори за ризик од остеопороза, тоа би можело да го објасни непостоењето на јасна причина за остеопороза кај околу 50 отсто од 54 милиони Американци со намалена коскена маса или остеопороза, додала Свонсон.

Според податоците на Центарот за контрола и превенција на болести од недоволно спиење патат, повремено, повеќе од 25 отсто од населението на САД и 10 отсто и почесто.

Во рамките на истражувањето испитаниците секој ден оделе да спијат четири часа подоцна за разлика од претходниот ден и спиењето им било ограничено на 5,6 часа во временски период од 24 часа. Внесот на храна за време на испитувањето секојдневно бил ист и мерењата биле спроведени во период од три недели. Заради финансиски ограничувања со истражувањето не биле опфатени жени.