Нема разлика меѓу машкиот и женскиот мозок

Многу се зборува за разликите меѓу машкиот и женскиот мозок. Досега е втемелена само онаа која се однесува на нивната тежина.

Просечно нашиот мозок тежи 1 500 г (забележан е распон од 1 200 до 3 000 г) со просечен волумен од 600 кубни сантиметри и површина од 2 500 квадратни сантиметри. Но, машкиот мозок во просек тежи 1 450 г, а женскиот 1 300 г што е поврзано со вкупната просечна тежина на мажот т.е. на жената.

Мозокот е пропорционален на тежината на телото, па затоа вообичаено кај жената тој е помал отколку кај мажот. Тежината на мозокот нема никаква врска со неговото функционирање. Што се однесува на други разлики, досега преку студии единствено е докажано дека кај жените се поразвиени деловите на мозокот задолжени за говор и за пишување, а кај мажите за снаоѓање во простор.