Неодамна сте прележале КОВИД-19? Еве кој е вашиот најголем здравствен ризик

Ова истражување покажало дека венската тромбоемболија по хируршки зафат била 50% поверојатна кај пациентите со моментален КОВИД-19, и 90% поверојатна кај пациенти кои неодамна прележале КОВИД-19.

Заболувањето од КОВИД-19 значајно го зголемува ризикот од опасни крвни згрутчувања по операција, покажало ново истражување кое е спроведено на повеќе од 128.000 пациенти во 115 земји. Инаку, венската тромбоемболија (ВТЕ) е потенцијална компликација при хируршките зафати и е водечка причина за смрт која може да се спречи кај болничките пациенти.

Ова истражување покажало дека венската тромбоемболија по хируршки зафат била 50% поверојатна кај пациентите со моментален КОВИД-19, и 90% поверојатна кај пациенти кои неодамна прележале КОВИД-19.

Треба да се истакне дека хируршките пациенти имаат ризик фактори за венска тромбоемболија, вклучувајќи неподвижност, хируршки рани и системско воспаление, а додавањето на инфекцијата со SARS-CoV-2 може дополнително да го зголеми тој ризик.

Самата венска тромбоемболија е поврзана со над пет пати поголем ризик од смрт во рок од еден месец по операцијата, покажало истражувањето. Кај пациентите со КОВИД-19, смртноста била пет пати поголема меѓу оние со венска тромбоемболија (речиси 41%) од оние без ковид (7,4%).

Се смета дека рутинската постоперативна нега за хируршките пациенти треба да вклучува интервенции за намалување на ризикот од венска тромбоемболија (ВТЕ).