Неутрализирачките антитела против коронавирусот се присутни најмалку една година по инфекцијата

Се смета дека овие резултати укажуват на долгорочна заштита на лицето од тешка форма на болеста КОВИД-19.

Резулатите од истражување спроведено во Финска покажале дека неутрализирачките антитела настанати по инфекција со новиот коронавирурс SARS-CoV-2 општо траат најмалку една година. Имено, со студијата се покажало дека дури 89 проценти од лицата кои прележала КОВИД-19 имале IgG антитела на SARS-CoV-2 најмалку 12 месеци по инфекцијата.

Се смета дека овие резултати укажуват на долгорочна заштита на лицето од тешка форма на болеста КОВИД-19.

Инаку, разбирањето колку долго траат антителата по сериозна инфекција со SARS-CoV-2 нуди важен увид во проценката на траењето на имунитетот предзивикан со инфекција.