Нездравите животни навики го зголемуваат ризикот од срцеви болести повеќе од генетиката

За лицата кои имаат само еден од споменатите ризик фактори, веројатноста за коронарни болести на срцето била три пати поголем,а во споредба со седум пати поголема веројатност при два ризик фактори, или 24 пати поголема со три и повеќе ризик фактори.

Нездравите животни навики како телесната неактивност, пушењето, хипертензијата, дијабетесот и зголемениот холестерол, значајно повеќе го зголемуваат ризикот од срцеви болести кај помладите лица, отколку генетиката.

Од тие причини, според мислењето на стручњаците, усвојувањето на здрави животни навики како здрава иссхрана, физичка активност, намалување на внесот на алкохол, непушење, одржување на здрава телесна тежина, како и намалување на стресот, треба да бидат главен приоритет во превенција на болестите на срцето.

За лицата кои имаат само еден од споменатите ризик фактори, веројатноста за коронарни болести на срцето била три пати поголем,а во споредба со седум пати поголема веројатност при два ризик фактори, или 24 пати поголема со три и повеќе ризик фактори.

Инаку, 33 варијанти на гени допринесуват за развој на коронарни болести на срцето.

Коронарната болест на срцето настанува со создавање на наслаги (плакови) во коронарните артерии, кои го снабдуваат срцето со крв. Појавни форми на коронарните болести на срцето се ангина пекторис и срце удар (инфаркт на миокардот).