Нивото на антитела зависи и од периодот во денот кога сте примиле вакцина против КОВИД-19

Нивото на антитела е повисоко токму во попладневните часови, тврдат научниците.

Нашиот внатрешен часовник регулира бројни аспекти на организмот, па така и одговорот на вакцина. Носта студија објавена во списанието Biological Rhythms покажува дека нивото на антитела би можело да биде повисоко кога лицата примаат вакцина попладне, а не наутро.

“Студијата нуди рамковен одговор за тоа дека времето во денот влијае на имунолошкиот одговор на вакцината против КОВИД-19“, појаснува една од авторките на студијата, д-р Елизабет Клерман, професор на Универзитетот Харвард.

Истото се случува и со многу лекови, лицата кои имаат болести на белите дробови, силни симптоми ќе почувствуваат во одреден дел од денот. Студијата покажала дека лицата кои примиле вакцина против грип имаат повеќе антитела ако тоа го направиле наутро, а не попладне.

“Се покажа дека и хемотерапијата, ако се дава во одреден дел од денот, подобро ќе цели кон клетките на ракот и ќе се ограничи токсичноста за срудите клетки“, додава д–р Клерман. Авторите така предложиле да се испита и колку внатрешниот часовник влијае на имунолошкиот одговор на вакцината против болеста КОВИД-19.

Студијата го мерела нивото на антитела по примање на оваа вакцина кај 2.190 здравствени работници во Англија. Примероците крв кај работниците без симптоми биле собрани во моментот на вакцинација. Направиле модел според кој може да се провери делувањето на антителата зависно од времето на вакцинација и вакцината што ја примиле, возраста, полот и бројот на денови по вакцинирањето.

Се покажало дека одговорот на антителата е многу посилен кај секое лице во попладневните часови. Со овој факт, одговорот на антителата е подобар кај женските и млади лица – кои примиле мрна вакцина.

Оваа студија не се совпаѓа до претходни информации според кои кај повозрасните мажи се покажал подобар одговор на антителата по вакцината против грип, а ако се вакцинирале наутро.

“SARS-CoV-2 вакцината и вакцината против грип имаат различни механизми на делување, па одговорот на антителата може да зависи од тоа дали организмот ги препознава патогените од претходни вакцини или дали е соочено со нов вирус“, наведува д-р Клерман.

“Мораме и понатаму да истражуваме и да ги прегледуваме добиените податоци за да подобро ја сфатиме ефикасноста на вакцините и одговорот на организмот на вакцината пред да можеме да дадеме препорака на лицата кои сакаат да примат дополнителна доза, кога во текот на денот треба тоа да го направат“, додава професорката и истакнува дека ова истражување е прв чекор во демонстрирање на важноста на времето во текот на денот кога се прима вакцина.

Д-р Клерман посочува дека е важно да се вакцинира, без разлика кој период од денот е, а тоа е сигурно најважниот чекор во спречување на развој на болеста и сериозни симптоми. Овие податоци се со цел да се нагласи важноста од собирање податоци за времето на вакцинација или каква било интервенција во клиничките и научните студии.