Нормалниот пулс во мирување може значајно да варира од лице до лице

Срцевиот пулс во мирување се однесува на брзината на отчукувања на срцето кога лицето се одмора најмалку пет минути.

Според резултатите од нова студија, нормалниот срцев пулс во мирување може значајно да варира од личност до личност, и може да се разликува за дури 70 отчукувања во минута.

Срцевиот пулс во мирување се однесува на брзината на отчукувања на срцето кога лицето се одмора најмалку пет минути. Пониските бројки укажуваат на подобра кардиоваскуларна кондиција и поефикасна функција на срцето.

Се покажало дека кај некои лица, 100 отчукувања во минута може да бидат нормална работа, но кај неко други може да бидат знак за болест на срцето.

Се смета дека редовните посети на лекар се важни во проценката на здравјето на срцето, а лекарите би требале да ги измерат отстапките од срцевиот пулс, како би ја процениле здравствената состојба на срцето, и не би требало да го споредуваат наодот со нормалниот распон во општата популација.

Исто така, се смета дека со мерење на флуктацијата на срцевиот пулс во мирување, може подобро да се процени здравјето на срцето.

Инаку, срцевиот пулс во мирување е можеби најважниот витален знак, но воедно и најтемелен, што значи дека од време на време може да се менува. Нормалниот број на отчукувања на срцето во минута се движи помеѓу 60 и 100 отчукувања во минута, а 70 е нормална вредност кај здрави возрасни лица. Но, кај спортистите тие бројки се пониски, а кај бремените жени преминуваат 100 отчукувања во минута.