Нов пристап во лекување на Кроновата болест

Британските научници започнале клиничко истражување, чија цел е со помош на трансплантирани матични клетки да се креира нов имунолошки систем на пациенти со Кронова болест

Трансплантацијата на сопствени матични клетки би можела да стане темел на нова терапија за Кронова болест, веруваат научниците од  „Queen Mary University“ во Лондон. Тие започнале клиничко истражување, чија цел е со помош на трансплантирани матични клетки да се креира нов имунолошки систем на пациенти со Кронова болест.

Првиот дел од терапијата се однесува на уништување на имунолошкиот систем на пациентите со помош на хемотерапија.

Истражувачите се надеваат дека кај овие пациенти по терапијата со матични клетки и повторното воспоставување на одбранбениот систем на телото, ќе пораснат изгледите за успех на постоечките лекови

Сличната примена на матичните клетки веќе се покажала ефикасна кај луѓе со мултиплекс склероза.

Кроновата болест се карактеризира со воспалителни процеси во дигестивниот систем и со присуство на хронична болка и екстремен замор.