НОВА ФОРМУЛА – 50 дена изолација, па 30 дена попуштање на мерките: Дали е тоа најдобриот рецепт за спречување на пандемијата

Ново истражување, спроведено со симулација на движење на болестите во 16 земји во светот, сугерира потенцијална стратегија за борба против КОВИД-19, со која би се намалил бројот на новозаболени и починати од новиот коронавирус, а здравствениот систем не би бил проптоварен.

Одржувањето на растојание помеѓу луѓето стана општоприфатена норма за спречување на пандемијата со КОВИД-19. Нова студија сугерира потенцијална стратегија за борба против пандемијата.

Студијата отикрила дека пандемијата би можело да се држи под контрола со изменување на периодите во кои 50 дена би се живеело во строга изолација, а потоа 30 дена со попуштање на мерките. И така во круг, додека не се пронајде вакцина или лек против новиот коронавирус.

“Оваа комбинација на строго социјално дистанцирање и релативно опуштен период може да му дозволи на населението и на нивните национални економии да продишат во интервали. Таквото решение би можело да помогне во региите со сиромашни ресурси’, тврди водечкиот автор на истражувањето, д-р Рајив Чоудуру, епидемиолог на Универзитетот Кембриџ. Студијата објавена во европското списаните за пеидемиологија, ја спровел меѓународен тим на истражувачи.

СИМУЛАЦИЈА НА ПАНДЕМИЈАТА ВО 16 ЗЕМЈИ

Истражувачите користеле математички модел за симулација на движењето на болестите во 16 земји, подеднакво земји со висок, среден и низок доход. Авторите потоа миделирале неколку сценарија во кои се менувале построги и поблаги мерки на изолација.

Авторите разгледувале и комбинирале два вида на ограничување: таканаречени мерки на ублажување, кои вклучуваат затворање на училиштата и ограничување на големи јавни случувања, и построги мерки за спречување кои вклучуваат избегнување на било каков контакт меѓу луѓето.

  • Истражувачите откриле дека, ако нема ограничувања, бројот на заболени на кои им е потребна интензивна нега брзо ќе го надмине капацитетот на болниците во сите 16 земји и ќе предизвика 7,8 милиони смртни случаи.

Спротивно на тоа, ако земјите ги го примениле циклусот од 50 дена мерки на ублажување, по кои ќе следат 30 денови на опуштање, бројот на смртни случаи би се намалил на 3,5 милиони во сите 16 земји. Со тоа, Р0 односно, просечниот број на лица кои ќе ги зарази едно инфицирано лице, би се намалил нод 2,2 на 0,8 (за да се намали преносот на болеста, Р0 мора да биде под 1).

  • Меѓутоа, во ова сценарио бројот на пациенти на кои им е потребна интензивна нега и натаму ги надминува болничките капацитети во сите 16 семји, по три месеци. Истражувачите проценуваат дека во тоа сценарио, пандемијата би траела околу 12 месеци.

ПРЕДНОСТ НА СТРАТЕГИЈАТА 50/30

Многу подобри резултати дала т.н. 50/30 стратегија, која вклучува строги мерки за спречување на пандемијата во тек на 50 дена, по што следи 30 дена опуштање. Р0 така би се намалил на 0,5, би починале нешто повеќе од 120.000 заболени, а болничките капацитети не би биле преоптоварени.

  • Но, со оглед дека во ова сценарио би се заразиле помалку лица, па и помал број би стекнале имунитет, авторите проценуваат дека пандемијата би траела подолго, околу 18 месеци.