НОВА ПРОЦЕНКА: Ќе се помести ли границата за пубертет?

Порано се влегувало во пубертет на возраст од 14 години, но денес во развиените земји, поради подобрување на општата здравствена состојба и исхраната, овој карактеристичен период започнува околу десеттата година од животот

Научниците веруваат дека треба да се промени и долната и горната граница на адолесценцијата, односно пубертетот, и по нивни проценки би требало да трае од 10 до 24 година од животот.

Некогаш се сметаше дека човек пораснал кога ќе наполни 18-19 години, но денеска образованието трае подолго, а повеќето млади луѓе живеат подолго со своите родители и не влегуваат рано во брачна заедница.

Се смета дека пубертетот почнува кога хипоталамусот ќе почне да испушта хормони кои ја активираат хипофизата и половите жлезди

Порано луѓето во пубертет влегувале на возраст од 14 години, но денес во развиените земји, поради подобрување на општата здравствена состојба и исхраната, овој карактеристичен период започнува околу десеттата година.

Наместо на 14, денеска се влегува во пубертет на 10 години

Во Британија, девојчињата добиваат прва менструација четири години порано, отколку што било случај пред 150 години. Постојат и биолошки аргументи зошто треба да се продолжи времето на адолесценција, се наведува во научните списанија.

Човечкото тело продолжува да се развива и по пубертетот. Работата на мозокот се подобрува во текот на дваесеттите години, а на многу луѓе им излегуваат умници дури околу 25-та година.

Во Англија, според официјалните податоци, во 2013 година просечна возраст на стапување во прв брак била 32,5 години за мажите, а за жените 30,6 години. Тоа е речиси осум години повеќе отколку во 1973 година.

Политиката би требало да води сметка за промените во општеството и да ја продолжи поддршката за младите до 25 години, сметаат научниците.