НОВА СТУДИЈА: Ако легнувате по 23:00 часот ризикувате да добиете кардиоваскуларна болест

Резултатите од оваа студија покажуваат дека оптималното време за спиење е во одредена точка во телесниот 24-часовен циклус, а отстапувањата може да бидат штетни по здравјето. Најризичното време било по полноќ.

Според неодамна објавена студија, се чини дека постои поврзаност помеѓу времето на почетокот на спиењето и ризикот од развој на кардиоваскуларни болести. Треба да се истакне дека времето на почетокот на спиење од 22:00 до 22:59 часот, било поврзано со најниска инциденца на кардиоваскуларни болести.

Резултатите од оваа студија покажуваат дека оптималното време за спиење е во одредена точка во телесниот 24-часовен циклус, а отстапувањата може да бидат штетни по здравјето. Најризичното време било по полноќ.

Кардиоваскуларните болести и понатаму се најзначајната причина за смртност во светот, со проценети 18,6 милиони смртни случаи секоја година. Традиционалните променливи ризик фактори вклучуваат хипертензија, прекумерна телесна тежина, дијабетес, пушење и хиперхолестеролемија.

Што се однесува пак до здравиот сон, познато е дека тој е важен фактор што допринесува за општото здравје и благосостојба на секој поединец.