НОВА СТУДИЈА: Добриот статус на витамин Д може да спречи рак и да го подобри исходот при лекување на некои карциноми

Ова истражување покажало дека ниските нивоа на витамин Д во крвта се поврзани со зголемен ризик од неколку карциноми, и тоа рак на дебелото црево, рак на дојка, рак на простата и хематолошки карциноми.

Добриот статус на витамин Д во организмот е корисен за превенција на карцином, и може да го подобри исходот при лекување на некои видови карцином, укажува нова студија.

Антиканцерогените ефекти на витаминот Д биле посебно изразени во превенција и лекување на ракот на дебело црево и хематолошките карциноми, како лимфом и леукемија.

Освен што има важна улога за здравјето на коските, витаминот Д исто така го регулира и имуниот систем.

Треба да се спомене дека кај ракот на дојка и ракот на простата, ниските нивоа на витамин Д во крвта се поврзани со полоши исходи на лекувањето и со поголема инциденца на карциномот.

Ова истражување покажало дека ниските нивоа на витамин Д во крвта се поврзани со зголемен ризик од неколку карциноми, и тоа рак на дебелото црево, рак на дојка, рак на простата и хематолошки карциноми.