НОВА СТУДИЈА: Како стресот да не ви го уништи здравјето

Попрецизно, постојат одредени вештини кои луѓето во младата зрелост можат да ги совладаат, а кои долгорочно ќе им помогнат при регирање на на стрес и спречување на негативното влијание на стресот врз здравјето.

Познато е дека стресот може да му наштети на нашето физичко здравје. Сега добри вести доаѓаат од Американскиот универзитет Северна Каролина чии научници откриваат дека помладите ллица кои преземаат превентивни чекори за избегнување на стресот може да избегнат негативни здравствени последици.

Ова се наоди поткрепени со две истражувања, а двете резултираа со исти сознанија, со што дополнителное нагласена важноста од проактивно соочување со стресот кај младите.

Попрецизно, постојат одредени вештини кои луѓето во младата зрелост можат да ги совладаат, а кои долгорочно ќе им помогнат при регирање на на стрес и спречување на негативното влијание на стресот врз здравјето.

Овие вештини се нарекуваат „проактивно соочување“. Станува збор за начини на однесување кои му овозможуваат на мозокот да се подготви за одговор на стресните фактори. Од една страна, оваа подготовка може да биде бихејвиорална, како што е штедењето пари што ќе помогне во решавањето на финансиските проблеми во иднина. Од друга страна, луѓето можат когнитивно да се подготват за стрес на начин да визуелизираат како ќе се справат со претстојните предизвици.

Однапред освестете дека стресот помага во постигнувањето на вашите цели

“За прокативното соочување можете да размислувате и како за начин на помагање на луѓето да продолжат да работат кон своите цели, дури и кога се соочуваат со предизвици“, пренесува ScienceDaily.

Преку две студии, научниците откриле дека оние луѓе кои проактивно се соочуваат со стресот, на пример размислувајќи за тоа што им е потребно за да станат успешни, имале помалку негативни здравствени ефекти за време на стресните периоди. За жал, за постарите, овој метод не се покажла како ефикасен.

Овие наоди ја нагласуваат важноста од едукација на младите за начините за справување и соочување со стресот кој е неизбежен во современиот свет. Особено е важно да се фокусира на студентите, имајќи предвид дека периодот на факултет е идеален за стекнување вештини за проактивно справување со стресните фактори.