НОВА СТУДИЈА: Некои типови на рак на дојка може да се излекуваат без зрачење

Некои типови на карцином на дојка може да се излекуваат и без зрачење, покажуваат резултатите од нова студија на канадските научници објавени на годишниот собир на Американското здружение за клиничка онкологија во Чикаго.

Жените постари од 55 години кај кои е дијагностициран одреден тип на рак на дојка во ран стадиум, може да се подложат на хируршки зафат и потоа хормонална терапија, велат авторите на студијата.

Водачот на истражувањето, проф. Тимоти Вилан од Универзитетот МекМастер во Канада, откритието го нарекол “одлично“ бидејќи покажува дека некои жени можат безбедно да го избегнат зрачењето и неговите несакани ефекти.

Студијата, претставена на годишниот состанок на ASCO (Американско здружение за клиничка онкологија) во Чикаго, ги проучувала резултатите кај жени кои имале луминален тип А рак на дојка со низок степен, а се работи за рак со специфичен генетски маркер.

На група од 500 пациентки хируршки им бил отстранет ракот на дојката, а потоа примале хормонска терапија. Потоа биле следени пет години за да се процени дали се враќа ракот на дојката.

Научниците утврдиле дека рецидивот изнесувал само 2,3 отсто без зрачење. Ова е споредливо со 1,9 проценти од рецидивите во случај на нелекуван рак на дојка.

Проф. Вилан вели дека во раните стадиуми на рак на дојката, радиотерапијата генерално се применува три до пет недели за да се намали опасноста од рецидиви.

“Овие наоди се одлични затоа што идентификувавме специфична група на пациенти кои можат да ја избегнат радиотерапијата и поврзаните несакани ефекти, а тоа отвора потенцијал за подобра медицинска пракса во лекувањето на карцином на дојка“, вели тој.

“Радиотерапијата има големи несакани ефекти, вклучувајќи замор, исцрпеност и иритација на кожата и тие појави може да траат неколку недели и по завршување на циклусот, а постојат и подоцни несакани ефекти кои влијаат на квалитетот на животот, како и многу ретки сериозни компликации како што се срцеви заболувања и други видови на карциноми“.

“Ако можеме да избегнеме радиотерапија, подобро, бидејќи не сите видови на рак бараат исто ниво на често инвазивна терапија“, потеницра проф. Вилан.