НОВА СТУДИЈА: Огромен пораст на зачестеноста на рак на хранопроводот кај помлади лица

Загрижувачки е што, карциномите кои некогаш се сметале за болести на повозрасните лица, брзо стануваа зависни од начинот на живот и погаѓаат се помлади лица, истакнуваат стручњаците.

Ракот на хранопроводот, познат и како “тивок убиец“ е во пораст помеѓу средовечните Американци, покажуваат резултати од нова студија. Имено, стапката на овој карцином речиси двојно се зголемила помеѓу луѓето на возраст од 45 до 64 години, а преваленцата на Баретов езофагус (хранопровод) – предканцерозна состојба – се зголемила за околу 50 отсто во оваа возрасна група помеѓу 2012 и 2019 година.

Точната причина за порастот на зачестеноста на ракот на хранопроводот кај младите луѓе не е целосно позната, но растечката стапка на обезност, нездравата исхрана и хроничната жиговина или гастроезофалгеалната рефлуксна болест (ГЕРБ) се веројатните фактори кои придонесуваат за овој пораст.

Инаку, хроничната жиговина доведува до Баретов езофагус, кој се карактеризира со абнормални промени во клетките што го обложуваат хранопроводот.

Според мислењето на стручњаците, ова зголемување на зачестеноста на рак на хранопроводот кај младите луѓе го одразува она кое што е видено кај ракот на дебело црево и можеби е време да се направи скрининг за рак на хранопроводот ако лицето има и други ризик фактори како консумирање алкохол и пушење.

Треба да се спомене дека планоцелуларниот рак на хранопроводот е поттикнат од пушењето и изложеноста на час, додека Баретовиот езофагус, прекумерната телесна тежина и исхрана се поврзани со аденокрациномот на ранопроводот.

Загрижувачки е што, карциномите кои некогаш се сметале за болести на повозрасните лица, брзо стануваа зависни од начинот на живот и погаѓаат се помлади лица, истакнуваат стручњаците.