НОВА СТУДИЈА: Подолгото временско одложување на втората доза вакцина против КОВИД-19 го зголемува нивото на антитела по почетниот пад

Студијата, која е во фаза на научно преиспитување, утврдила дека вкупното ниво на Т-клетките била 1,6 пати пониска кога станувало збор за подолг интервал помеѓу двете дози, отколку кога се работело за 3 или за 4 неделен период. Но, кога се работело за подолг временски интервал, поголем удел имале т.н. помошни Т-клетки што ја поддржува теоријата за долгорочна имуна меморија.

Подолг временски период помеѓу две дози Фајзер вакцина против КОВИД-19, доведува до создавање на повисоки нивоа на антитела, отколку покус период, покажала британска студија чии резултати се објавни пред неколку дена, но покажуваат и дека по првата доза, по некое време, доаѓа до пад на нивото на антитела.

“Кога се работи за подолг интервал, нутрализирачките нивоа на антитела против делта варијантата беа слабо индуцирани по првата доза и не се задржаа во текот на целиот интервал пред втората доза“, велат авторите на студијата што ја предводел Универзитетот Оксфорд.

Но, по втората доза вакцина, нивоата на неутрализирачките антитела беа двојно повисоки кај подолгиот интервал, отколку кај покусиот интервал“, нагласуваат научниците.

Неутрализирачките антитела се важен елемент во имунитетот од коронавирусот, но не даваат целосна слика, бидејќи своја улога играат и Т-клетките.

Студијата, која е во фаза на научно преиспитување, утврдила дека вкупното ниво на Т-клетките била 1,6 пати пониска кога станувало збор за подолг интервал помеѓу двете дози, отколку кога се работело за 3 или за 4 неделен период. Но, кога се работело за подолг временски интервал, поголем удел имале т.н. помошни Т-клетки што ја поддржува теоријата за долгорочна имуна меморија.

Помошните Т-клетки може да стимулираат производство на антитела и нови Т-клетки.

Заклучоците го поткрепуваат ставот дека, иако втората доза е потребна за полна заштита против делта варојанатата, нејзиното одложување може да даде потраен имунитет, иако на штета на краткорочната заштита.

Во декември минатата година, Велика Британија го продолжи интервалот помеѓу две дози на 12 недели, иако Фајзер предупреди дека нема докази за поддршка на поместувањето  од тринеделен интервал.

Велика Британија сега препорачува 8-неделенвременски период помеѓу две дози на вакцина за што е можно повеќе луѓе да добијат побрза заштита, истовремено максимализирајќи го имуниот одговор на долг рок.