Нова студија: Вегетаријанците се често несреќни и со ниска самодоверба

Лицата кои престануваат да консумираат месо имаат повеќе негативни емоции, пониска самодоверба и помалку ја гледаат смислата на животот.

Научниците велат дека вегетаријанците се можеби поздрави, но се понесреќни, се тврди во студија објавена во списанието Ecology of Food and Nutrition. Лицата кои престануваат да консумираат месо имаат повеќе негативни емоции, пониска самодоверба и помалку ја гледаат смислата на животот.

Авторите заклучуваат дека вегетаријанците психолошки се помалку прилагодливи, а сугерираат дека за тоа се виновни забелешките од оние кои јадат се.

Научниците анкетирале 400 вегетаријанци, лица кои јадат месо и полувегетаријанци и се покажало дека вегетаријанците најмногу чувствуваат негативни емоции и најмалку уживаат до дружењата.

Водачот на студијата, д-р Џон Незлек од Универзитетот за општествена наука и хуманизам во Полска, изјавил деа некои пат намерно, некој пат случајно, вегетаријанците може да бидат исклучени од општествените случувања или се чувствуваат чудно и поинакво поради тоа што се вегетаријанци.

“Веруваме дека оваа студија е важна бидејќи за прв пат укажува дека изјаснувањето како вегетаријанец има влијание на квалитетот на живот на таа личност“, нагласува д-р Незлек.

Во тестот за самодоверба, вегетаријанците постигнале послаб резултат во однос на оние кои јадат месо. “Тие поверојатно се депресивни и незадоволни со животот“, заклучува студијата.