Нова вакцина против карцином го напаѓа туморот одвнатре

Вакцината истовремено ја стопирала вкупната прогресија на ракот кај шестмина болни во период од три до 18 месеци, и предизвикала значајна регресија или вистинска ремисија кај тројца пациенти.

Новата метода на примена на вакцина против рак внатре во туморот на пациентот, може да поттикне имуниот систем да ги уништи клетките на ракот, укажува нова студија. Имено, примената на новата метода кај осум од 11 пациенти со лимфом, делумно или во целост го уништила туморот.

Вакцината истовремено ја стопирала вкупната прогресија на ракот кај шестмина болни во период од три до 18 месеци, и предизвикала значајна регресија или вистинска ремисија кај тројца пациенти.

Оваа нова вакцина е насочена на дендритичните клетки, кои го насочуваат одговорот на Т-клетките во борба против туморот.

За разлика од традиционалните вакцини против грип или сипаници кои се превентивни, оваа вакцина е терапевтска.

Треба да се спомене и дека лабораториските тестови на глувци покажале дека примената на новата вакцина може да биде ефикасна и во борба против карциномот, доколку вакцината се комбинира со PD-1 инхибитори.