НОВИНИ ВО КАРДИОЛОГИЈАТА: Ќе може да се предвиди ризикот од затајување на срцето во следните 30 години

Замислете да отидете на лекар, да одговорите на неколку основни прашања и веднаш да добиете проценка дали ќе доживеете затајување на срцето во следните 30 години. Тоа сега станува можно благодарение на новата студија на Northwestern Medicine, која ја потврдила ефикасноста на новиот модел на предвидување на ризикот од затајување на срцето.

Способноста за идентификување на лицата кои се изложени на најголем ризик од затајување на срцето, особено меѓу високоризичната млада возрасна популација, ќе им овозможи на лекарите порано и навреме да започнат со мерките на превенција.

“Еднаш кога некој ќе развие симптоми на срцева слабост, веќе е пропуштена можноста за превенција, со оглед дека ризикот од смрт за пет години по дијагнозата е 50 проценти, слично на дијагнозата на рак“, вели авторката на студијата д-р Садија Кан, доцент по кардиологија и епидемиологија на Медицинскиот факултет при Универзитетот
Northwestern.

Досега не постоеа модели за проценка на долгорочниот ризик од затајување на срцето. Постојат краткорочни модели кои го проценуваат ризикот од затајување на срцето во следните пет до десет години, но тие не се толку ефикасни за млади возрасни лица кои можеби нема да развијат срцева слабост до одредена возраст.

Сега, за прв пат, овој модел ќе им овозможи на лекарите да го проценат ризикот на некое лице од развој на срцева слабост во следните 30 години врз основа на моменталните нивоа на фактори на ризик како што се индексот на телесна маса, крвниот притисок, холестеролот, дијабетесот и статусот на пушење. Студијата е неодамна објавена во списанието на Американското здружение за срце Circulation Research.

Срцевата слабост е хронична, прогресивна состојба кога срцето не е во  можност да испумпа доволно крв низ телото и органите за да ги задоволи потребите  од кислород и хранливи материи. Како последица на оваа состојба настануваат промени во срцето, поради кои, во обид да се задоволат потребите на организмот, настанува зголемување на волуменот на срцевите кавитети, зголемувајќи  го бројот на срцевите удари и на мускулната маса на срцето. Срцевата слабост може да биде и акутна кога се јавува поради акутно заболување на срцето најчесто при срцев удар.