НОВО ИСТРАЖУВАЊЕ ОТКРИЛО ГОЛЕМ РИЗИК: Неактивните лица имаат поголеми шанси да умрат од коронавирус

Меѓу заболените од коронавирус, претходната физичка неактивност е поврзана со многу потешки симптоми и поголем ризик од смрт, покажала студија на 50.000 испитаници заразени со коронавирус.

Лицата кои не биле физички активни најмалку две години пред пандемијата имале поголеми шанси за хоспитализација, лекување на оддел за интензивна нега и смрт, објавија научниците во својот труд во списанието British Journal of Sports Medicine.

Како ризик за тешка форма на КОВИД-19, физичката неактивност единствено ја надминувала возраста и ако лицето е со некој трансплантиран орган, утврдила студијата.

Во споредба со останатите ризик фактори на кои испитаниците може да влијаат како пушење, прекумерна тежина или покачен крвен притисок “физичката активност е најголемиот ризик фактор во сите исходи од болеста“, заклучиле авторите на студијата.

Ризик факторите како висока животна доба, машки пол, дијабетес, прекумерна тежина или кардиоваскуларни болести се најмногу поврзани со тешка форма на коронавирусната болест, утврдија претходните студии.

Досега, седечкиот начин на живот не бил опфатен во категоријата на ризик фактори.

За да утврдат дали недоволната физичка активност ги зголемува шансите за тешка форма на болеста, хоспитализација, прием на оддел за интензивна нега или смрт, научниците проучиле податоци од 48.400 возрасни лица во САД, заразени со КОВИД-19.

Просечната возраст на пациентите била 47, а 60 проценти од нив биле жени. Просечно, индексот на телесна маса бил 31, што е над прагот за прекумерна тежина.

Околу половина од испитаниците немале никаква друга болест како дијабетес, хронична белодробни болести, болести на срцето или бубрезите, како и рак. Речиси 20 проценти страдале од една од овие болести, а над 30 процнети од две или повеќе.

Околу 15 проценти се опишале како некативни, што значело дека имаат од 0 до 10 минути физичка активност неделно, а речиси 80 процнети како “делумно активни“ со околу 11 до 149 минути физичка активност неделно и седум проценти биле постојано активни во склад на националните здравствени препораки со повеќе од 150 минути физичка активност неделно.

Откако биле земени предвид возраста и останати болести, физички неактивните лица инфицирани со коронавирус имале над два пати поголеми шанси да завршат во болница од оние кои биле физички најактивни. Имале и 73 проценти поголеми шанси да завршат во болница на интензивна нега, како и 2,5 % поголема шанса летално да завршат.

Во споредба со пациентите кои биле повремено физички активни, неактивните лица имале 20 проценти поголеми шанси да бидат хоспитализирани, десет проценти поголеми шанси за прием на интензивна во болница и 32 проценти поголеми шанси за смрт.